Το «αφήγημα» της Αριστοτέλους για το Φάρμακο

Την «απάντηση» της ελληνικής κυβέρνησης στις σύγχρονες προκλήσεις της φαρμακευτικής πολιτικής, για τη διασφάλιση της πρόσβασης στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα των δημόσιων συστημάτων υγείας, «μοιράστηκε» ο Ανδρέας Ξανθός με τους ευρωβουλευτές της Αριστεράς.

Το όραμα της Αριστεράς για μια βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική υπήρξε το αντικείμενο Ημερίδας για την Υγεία και το Φάρμακο, την οποία διοργάνωσε η Ευρωομάδα στην οποία συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Κοινοβούλιο των ΕΚ (GUE).

Παίρνοντας το λόγο ο Α. Ξανθός έκανε λόγο για δημοκρατικό έλλειμμα στην ΕΕ το οποίο αντανακλάται και στον τομέα της Υγείας και του Φαρμάκου. Το ζήτημα αυτό, όπως είπε, αποτελεί μπροστά και στις ευρωεκλογές προνομιακό πεδίο για την ανάδειξη της διακριτής πολιτικής ατζέντας της ευρωπαϊκής Αριστεράς.

«Η άρση των υγειονομικών ανισοτήτων, η μείωση των ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών και η προώθηση πολιτικών ισότητας στην Υγεία μέσω της γραμμής της καθολικής κάλυψης και της έμφασης στην ΠΦΥ, την πρόληψη και τη Δημόσια Υγεία, συμπυκνώνει το αριστερό πρόσημο στην Ευρώπη της νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας και των πολιτικών λιτότητας. Η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στα αναγκαία φάρμακα, χωρίς δυσβάστακτες οικονομικές επιβαρύνσεις, χωρίς αποκλεισμούς και με βιώσιμο τρόπο για τα Δημόσια Συστήματα Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εντάσσεται ακριβώς σ’ αυτή τη γραμμή» σημείωσε.

Εστιάζοντας στη συνέχεια στον τομέα του Φαρμάκου, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο «θεμέλιο λίθο» της αξιακής προσέγγισης της Αριστεράς. Ό,τι δηλαδή, το φάρμακο δεν αποτελεί εμπορικό προϊόν με τη στενή έννοια του όρου, αλλά μείζονος σημασίας κοινωνικό αγαθό. Από την άποψη αυτή, πρόσθεσε, δεν μπορεί να διέπεται από τους κανόνες της αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Όπως εκτίμησε, ωστόσο, το φάρμακο είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος όπου η οικονομία της αγοράς αδυνατεί να λειτουργήσει με όρους ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος. «Το επιχειρηματικό μοντέλο της έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων είναι σε αδιέξοδο, καθώς είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσει την κάλυψη των πραγματικών κοινωνικών αναγκών με το βραχυπρόθεσμο εταιρικό κέρδος» διευκρίνισε.

Σχετικά, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στα προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν παγκοσμίως τα δημόσια συστήματα υγείας, λόγω επίπτωσης της φαρμακευτικής δαπάνης (7,5-10% ετησίως):

  • μηχανισμούς τιμολόγησης και αποζημίωσης που υπονομεύουν το δικαίωμα των ασθενών στην ευχερή πρόσβαση σε καινοτόμα και αποτελεσματικά φάρμακα,
  • νέες θεραπείες για τη λευχαιμία οι οποίες κοστίζουν 0,5-1 εκ. δολάρια το χρόνο ανά ασθενή,
  • επιτεύγματα στον τομέα της μοριακής ιατρικής, της ιατρικής ακριβείας και των πανάκριβων γονιδιωματικών θεραπειών.

«Όλα αυτά καθιστούν μη βιώσιμο το σύστημα σε οποιαδήποτε χώρα και για να μην γίνει στο μέλλον η πρόσβαση στα νέα φάρμακα προνόμιο μόνο των πλουσίων, επιβάλλεται η επανεξέταση του σημερινού πλαισίου φαρμακευτικής πολιτικής τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο» επισήμανε ο κ. Ξανθός.

Υπό αυτό το πρίσμα, κατέταξε τις κρίσιμες προκλήσεις για τη φαρμακευτική πολιτικής ως εξής: α) ισότιμη και εγγυημένη πρόσβαση στη φαρμακευτική καινοτομία, β) μείωση συμμετοχής των ασθενών στο κόστος, γ) αποτελεσματικός έλεγχος της συνταγογράφησης μέσα από κανόνες τεκμηριωμένης ιατρικής.

Προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη φαρμακευτική καινοτομία

Φτάνοντας στην ουσία της τοποθέτησής του, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ποιο είναι το βασικό ζήτημα στο Φάρμακο για την κυβέρνησή του.

«Στην Ελλάδα δίνουμε πλέον πολύ μεγάλη βαρύτητα στην έννοια της καθολικότητας και της ισότητας στην πρόσβαση σε ποιοτική δημόσια φροντίδα υγείας, χωρίς καταστροφικές οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες» είπε. Για την επίτευξη του πολιτικού αυτού στόχου, όπως εξήγησε, η Αριστοτέλους ιεραρχεί τρεις τομείς προτεραιότητας:

1. Αλλαγή πλαισίου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στα κόστη έρευνας και ανάπτυξης των νέων φαρμάκων, τη δημοσιοποίηση των δεδομένων από τις κλινικές μελέτες, την κοινή προσέγγιση στο θέμα της πρώιμης πρόσβασης στα καινοτόμα φάρμακα, στα «ορφανά» και στα φάρμακα εκτός ενδείξεων, ακόμα και την επανεξέταση του σημερινού καθεστώτος προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

2. Συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συλλογική αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων, είτε λόγω προβλημάτων στην παραγωγή είτε λόγω αθέμιτων εταιρικών πρακτικών.

3. Διακρατική συνεργασία. Η σημερινή ανισότιμη σχέση των μεμονωμένων κρατών με τις πολυεθνικές επιβάλλει πολυμερείς συνεργασίες για κοινή αξιολόγηση( ΗΤΑ) και πραγμάτευση προσιτών τιμών αποζημίωσης, ανάπτυξη συνεργασιών στο πεδίο της έρευνας, ανταλλαγή κλινικών δεδομένων για τις τελικές εκβάσεις της φαρμακευτικής αγωγής, διάχυση πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, δημιουργίας μητρώων ασθενών κλπ.

«Η ευρωπαϊκή Αριστερά οφείλει να αναδείξει τη διαχωριστική γραμμή «δικαίωμα στην πρόσβαση + βιωσιμότητα των δημόσιων συστημάτων υγείας» από τη μια και «κερδοσκοπικά επιχειρηματικά συμφέροντα» από την άλλη» υπογράμμισε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Ξανθός, απευθύνθηκε προς τους ευρωβουλευτές της GUE.

«Η Ευρωπαϊκή Αριστερά μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην αναζήτηση προοδευτικών απαντήσεων στην κρίση της φαρμακευτικής πολιτικής και στην προώθηση των αναγκαίων πολιτικών και κοινωνικών συμμαχιών. Και οι απαντήσεις αυτές μόνο σε ευρωπαϊκό- και όχι σε εθνικό- επίπεδο μπορούν να δοθούν. Αυτό θα ενισχύσει την ιδέα της αλλαγής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης και θα αποτελέσει την καλύτερη απάντηση στην εθνικιστική αναδίπλωση και στην επιρροή της ακροδεξιάς που εκμεταλλεύεται τα αδιέξοδα της νεοφιλελεύθερης ΕΕ και την απροθυμία της να ασχοληθεί με αυτά τα ζωτικά και ευαίσθητα για την καθημερινότητα των ανθρώπων κοινωνικά προβλήματα» κατέληξε.

 

Πηγη:https://virus.com.gr