Το ΔΣ του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Α.Ε. (ΚΕΤΕΚΝΥ) αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο γιατρός Κωνσταντίνος Χαλκιάς, ενώ τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Γεώργιος Φίλιππος Ταραντίλης, οικονομολόγος υγείας. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα ορίστηκαν τα 18 νοσοκομεία στα οποία θα τρέξει η πιλοτική εφαρμογή του  Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.). Το εν λόγω σύστημα θα επιτρέψει την άντληση των απαραίτητων δεδομένων  που θα επιτρέψουν την εφαρμογή ενός πλήρους συστήματος DRG, αντικαθιστώντας τα ΚΕΝ.

Η θητεία του ΔΣ είναι πενταετής, ρόλος του θα είναι η διαμόρφωση και υλοποίηση τουν Συ.Κ.Ν.Υ. και αποτελείται από τους:

1. Χαλκιάς Κωνσταντίνος, ιατρός, Πρόεδρος.

2. Ταραντίλης Γεώργιος Φίλιππος, οικονομολόγο ςυγείας, τακτικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Μαστρογιάννης Ιωάννης, οικονομολόγος, τακτικό και εκτελεστικό μέλος.

4. Οικονόμου Χαράλαμπος. Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας και Πολιτικών Υγείας, τακτικό μέλος.

5. Γούναρης Χρυσόστομος, Διοικητικός Επιστήμονας Συστημάτων Υγείας, τακτικό και εκτελεστικό μέλος.

6. Μπαλασοπούλου Αναστασία, Διοικήτρια στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», τακτικό μέλος.

7. Κατσικαρου Σταυρούλα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας, τακτικό μέλος.

ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.

 

Πηγη:https://virus.com.gr