Το ΕΙΤ Health αναζητά νέα ταλέντα στον τομέα της Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Και καλεί μεγάλες εταιρείες να χρηματοδοτήσουν
Το EIT Health (μέρος του EIT, φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) επιδιώκει
να συνεργαστεί με βιομηχανικούς και τεχνολογικούς κολοσσούς, σε μια
πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την εξασφάλιση νέων ταλέντων και την
προετοιμασία του τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για το μέλλον.
Ο θεσμός της Ε.Ε. για την υποστήριξη της καινοτομίας στον τομέα της υγείας
εγκαινιάζει το ίδρυμα WorkInHealth με στόχο να καταρρίψει τους φόβους για
έλλειψη εργατικού δυναμικού την ερχόμενη δεκαετία.
Η πανδημία έχει επιταχύνει τη στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη και θέσεις
εργασίας που απαιτούν εξειδίκευση σε ψηφιακά περιβάλλοντα, δεδομένα και
πόρους.
Περισσότερες από 120.000 νέες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να
δημιουργηθούν τα επόμενα 10 χρόνια, καθώς περίπου το 50% των ήδη
υπαρχόντων θέσεων στη βιομηχανική παραγωγή στον ιατροφαρμακευτικό τομέα
θα αντικατασταθούν με αυτοματοποιημένα συστήματα .
Παράλληλα, στον κλάδο της βιοκατασκευής, οι οργανισμοί αγωνίζονται να
προσλάβουν μηχανικούς βιοδιεργασιών, μηχανικούς αυτοματισμού, ταλέντα στην
επιστήμη κατασκευών και στις τεχνολογίες .
Ωστόσο, μόνο το ένα τρίτο των εταιρειών στον ιατροφαρμακευτικό βιομηχανικό
τομέα έχει ξεκινήσει προσπάθειες αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού
δυναμικού, με μέση επένδυση πολύ χαμηλότερη από εταιρείες όπως η Amazon
ή η AT&T, που επενδύουν έως και 27.000 ευρώ ανά εργαζόμενο. Το Ίδρυμα
WorkInHealth Επιδιώκει να συγκεντρώσει δύο εκατομμύρια ευρώ από τον
τομέα της τεχνολογίας και εταιρικές χορηγίες με στόχο να ενισχύσει οικονομικά
τις εκστρατείες προσέλκυσης νέων ταλέντων, να αναβαθμίσει τις δεξιότητες των
σημερινών εργαζομένων, καθώς η Ευρώπη στρέφεται προς την ψηφιοποίηση του
ιατροφαρμακευτικού τομέα.
Η αναζήτηση χρηματοδοτών θα πραγματοποιηθεί στο υπάρχον δίκτυο
συνεργατών του EIT Health – το οποίο περιλαμβάνει εταιρείες όπως η
Sanofi και η Atos – αλλά και από υποστηρικτές εκτός του τομέα της υγείας,
συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών κολοσσών όπως η Amazon, η Apple και η
Microsoft.

 

Πηγη:HealthDaily