Το εμβόλιο έναντι της covid-19 προστατεύει όλους τους τύπους σώματος

Σε μελέτη κοορτής που δημοσιεύθηκε στο The Lancet, ερευνητές στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσαν  την αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι Covid-19  σε όλους τους λήπτες με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Επιπλέον, διερεύνησαν την πρόσληψη του εμβολίου και τον κίνδυνο σοβαρών αποτελεσμάτων του COVID-19 σε αυτά τα άτομα.

Στην  μελέτη οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη βάση δεδομένων QResearch με αρχεία γενικών ιατρείων για να εντοπίσουν άτομα για τα οποία ήταν διαθέσιμα τα δεδομένα για τη ΔΜΣ και τα οποία εμβολιάστηκαν μεταξύ 8 Δεκεμβρίου 2020 και 17 Νοεμβρίου 2021 στην Αγγλία. Υπολόγισαν την πρόσληψη εμβολίου ως το κλάσμα των ατόμων με μηδέν, μία, δύο ή τρεις δόσεις εμβολίου σε τέσσερις κατηγορίες ΔΜΣ. Οι κατηγορίες ΔΜΣ ήταν :

 • ελλιποβαρής (<18,5kg/m2),
 • υγιές βάρος (18,5 έως 24,9kg/m2),
 • υπέρβαρος (25 έως 29kg/m2) ,
 • παχύσαρκος (>30kg/m2).

Η ανάλυση της μελέτης έλαβε υπόψη διάφορους δημογραφικούς συγχυτικούς παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και οι σχετικές συννοσηρότητες. Η ομάδα διερεύνησε επίσης την αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της λοίμωξης από τον κορονοϊό του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου  (SARS-CoV-2). Οι ερευνητές χρησιμοποιώντας έναν αντιστοιχισμένο σχεδιασμό ελέγχου περιπτώσεων, υπολόγισαν τον λόγο πιθανοτήτων (OR) για σοβαρές εκβάσεις Covid-19 σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί έναντι εκείνων που δεν είχαν εμβολιαστεί, λαμβάνοντας υπόψη τη δόση του εμβολίου και τον χρόνο που παρήλθε από τον εμβολιασμό. Τέλος, εκτίμησαν τον κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων COVID-19 που σχετίζεται με τον ΔΜΣ μετά τον εμβολιασμό, χρησιμοποιώντας πολυμεταβλητά μοντέλα αναλογικού κινδύνου cox.

Ευρήματα

Από τους 9.171.524 συμμετέχοντες, 5.666.461 ήταν θετικοί στη Covid-19 κατά τη διάρκεια της μελέτης. Τελικά, 32.808 συμμετέχοντες με θετικό test νοσηλεύτηκαν και 14.389 πέθαναν. Από το σύνολο των συμμετεχόντων στη μελέτη, το 19,2% ήταν ανεμβολίαστοι. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, το 3,1%, το 52,6% και το 25% έλαβαν μία, δύο και τρεις δόσεις εμβολίου, αντίστοιχα. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων στη μελέτη ήταν 52 έτη και ο μέσος ΔΜΣ ήταν 26,7 kg/m²

Η πρόσληψη του εμβολίου ήταν χαμηλότερη στα λιποβαρή άτομα σε σύγκριση με τα υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα (70 έως 83% έναντι άνω του 80%). Τα άτομα αυτά ήταν 40 ετών ή μεγαλύτερα και είχαν λάβει δύο ή τρεις δόσεις εμβολίου. Σε όλες τις τέσσερις ομάδες ΔΜΣ, τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν σημαντικά ετερογενή όσον αφορά την προστασία από το σοβαρό COVID-19.

O λόγος πιθανοτήτων νοσηλείας ήταν:

 • Λιποβαρείς 0,51 ,
 • κανονικού βάρους 0,34 ,
 • υπέρβαρους 0,32
 • παχύσαρκους 0,32 αντίστοιχα

Ο λόγος πιθανοτήτων θανάτου ήταν :

 • λιποβαρείς 0,60,
 • κανονικού βάρους 0,39,,
 • υπέρβαροι 0,30
 • παχύσαρκους  0,26

Σε σύγκριση με τα μη εμβολιασμένα άτομα, η νοσηλεία και ο θάνατος ήταν υψηλότερα μετά από 14 ημέρες από τη δεύτερη δόση εμβολίου στα εμβολιασμένα άτομα. Επίσης, στους εμβολιασμένους συμμετέχοντες, η συσχέτιση μεταξύ του ΔΜΣ και της νοσηλείας και του θανάτου κατά COVID-19 ήταν γραμμική μετά την πρώτη δόση εμβολίου και σε σχήμα J μετά τη δεύτερη δόση εμβολίου. Οι ερευνητές παρατήρησαν μια αντίστροφη συσχέτιση σχήματος U μεταξύ του ΔΜΣ και της τρίτης δόσης εμβολίου, υποδεικνύοντας ότι απαιτείται αναμνηστική δόση για να χορηγηθεί πλήρης προστασία στα παχύσαρκα άτομα.

 

 

Πηγή: https://virus.com.gr/