Το επικαιροποιημένο μνημόνιο για την Υγεία

Τους γνωστούς, πλέον, «γρίφους για γερούς λύτες» καλείται να φέρει εις πέρας η Αριστοτέλους, στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου μνημονίου. ΠΦΥ, γενόσημα, εξορθολογισμός των δαπανών, κεντρικοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα μηχανοργάνωσης και κεντρικοποιημένες δημόσιες συμβάσεις, θεραπευτικά πρωτόκολλα και τα υπόλοιπα ανοικτά απαιτούμενα μέτρα. Οι διαφορές με τη λίστα των προαπαιτουμένων που αναφέρονταν στην Έκθεση Συμμόρφωσης ελάχιστες. Αυτό που φαίνεται, ωστόσο, να αναγνωρίζει το προσχέδιο του μνημονίου είναι πως η πλήρη υλοποίηση των εν λόγω στόχων χρειάζεται χρόνο και σε αυτή την κατεύθυνση οι αρχές έχουν δεσμευθεί να εφαρμόσουν τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα, πέραν των προθεσμιών που αναφέρονται στο κείμενο.
Όπως διαφάνηκε και μετά τη διαπραγμάτευση της Αριστοτέλους με τους εκπροσώπους των Θεσμών, τα τρία σημεία που φαίνεται να κυρίως να απασχολούν τις δύο πλευρές είναι αφενός το θέμα της ΠΦΥ, όπου προφανώς το αρχικό χρονοδιάγραμμα δεν μπορεί να τηρηθεί, και αφετέρου ο «γρίφος» της αύξησης της διείσδυσης των γενοσήμων (στο 40% της δαπάνης), με τους θεσμούς να ζητούν τη θέσπιση κινήτρων, αλλά οι σκέψεις της Αριστοτέλους να συναντούν ήδη αντιδράσεις. Σε ό,τι αφορά την ΠΦΥ, θεωρητικά θα έπρεπε, αν όχι να ολοκληρώνεται, να έχει τουλάχιστον δρομολογηθεί η εγγραφή των ασθενών στο νέο σύστημα, διαδικασία που δυσχεραίνεται από την καθυστέρηση στελέχωσης των ΤΟΜΥ και συμβασιοποίησης της σχέσης ΕΟΠΥΥ – Οικογενειακών Ιατρών.
Το ζητούμενο του περαιτέρω εξορθολογισμού των δαπανών, στο πλαίσιο του οποίου τέθηκε στη συζήτηση και η επέκταση των κλειστών προϋπολογισμών, φεύγει, σύμφωνα με πληροφορίες, από την Αριστοτέλους και ανεβαίνει σε υψηλότερο κυβερνητικό επίπεδο. Εν τω μεταξύ, με το επικαιροποιημένο μνημόνιο παγιώνεται η περαιτέρω επέκταση του clawback έως το τέλος του 2022.
Βέβαια, υπάρχει και μια σειρά άλλων θεμάτων που θα πρέπει η Αριστοτέλους να ανεβάσει ταχύτητες για να υλοποιήσει. Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της δαπάνης υγείας περιλαμβάνονται διαρθρωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων των δαπανών που εκκρεμούν στις “λοιπές παροχές” του ΕΟΠΥΥ, αλλά και η υλοποίηση των 14 μέτρων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού. Παράλληλα, έως τέλος του έτους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση του δημόσιου τομέα υγείας, ενώ ο Μάιος θα πρέπει να κλείσει με την ένταξη 20 θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Στα προαπαιτούμενα ήταν και η τακτοποίηση των υπολειπόμενων clawback (2013-2015) από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ παρατείνονται για τα επόμενα τρία χρόνια τα ανώτατα όρια των προϋπολογισμών για διαγνωστικά, ιδιωτικές κλινικές και φαρμακευτικά προϊόντα. Επίσης το Υπουργείο θα πρέπει να προχωρήσει επίσης άμεσα σε ένα κεντρικοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα μηχανοργάνωσης και ν προωθήσει την αύξηση του ποσοστού των κεντρικοποιημένων δημοσίων συμβάσεων.
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr