Το Ιατρικό Λάθος και στα δημόσια νοσοκομεία

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ιατρών για λάθη, παραλείψεις και αμέλεια ετοιμάζεται να επιβληθεί στους ιατρούς των δημοσίων νοσοκομείων με εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικών.
Στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα αλλά και σε όλα τα νοσοκομεία εκτός Ελλάδας η ασφάλισης αστικής ευθύνης ιατρών για το αποκαλούμενο medical malpractice είναι υποχρεωτική για την εξασφάλιση του ιατρού και των ασθενών και των συγγενικών προσώπων.
Ιατρικό λάθος ορίζεται ως η αδυναμία μία προγραμματισμένης ενέργειας να γίνει ως αναμένεται. Μπορεί να αφορά τα ιατρικά δεδομένα, τους κανόνες άσκησης ιατρικής, ιατρικό σφάλμα στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στην αξιολόγηση ιατρικών εξετάσεων, λανθασμένη διάγνωση.
Σύμφωνα δε με απόφαση του Αρείου Πάγου το 2001 « Όταν παραβιάζονται οι γενικά αδιαμφισβήτητοι κανόνες της ιατρικής επιστήμης και οι ενέργειες του ιατρού παραβιάζουν το αντικειμενικά επιβαλλόμενο καθήκον της επιμέλειας γίνεται λόγος για αμέλεια.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι 2.500 σχεδόν χιλιάδες χρόνια πριν ο Ιπποκράτης είχε πει: «Τούτον τον ιητρόν ισχυρώς επαίνεοιμι τον σμίκρα αμαρτάνοντα»
Τα προγράμματα των ασφαλιστικών όχι με μεγάλο κόστος καλύπτουν απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες, ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στον χώρο του ιατρείου, δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα σε αστικά ακόμα και ποινικά δικαστήρια
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr