Το νέο Δ.Σ. του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ

Με υπουργική απόφαση συγκροτείται το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.) του ΕΟΠΥΥ. Πρόεδρος ορίζεται ο χειρούργος καθηγητής Γεώργιος Ζωγράφος, με αναπληρώτρια πρόεδρο την ενδοκρινολόγο, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ευανθία Κασσή.

Τα τακτικά μέλη που ορίζονται είναι τα εξής:

 1. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Χειρουργός Καθηγητής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο».
 2. ΚΑΣΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, Ενδοκρινολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό».
 3. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Νευρολογίας, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν».
 4. ΚΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».
 5. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ,Παιδίατρος, Επιμελητής Α΄, Γ.Ν.Α. «Τζάνειο».
 6. ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Ογκολόγος, Επιμελητής Β’, Γ.Ν.Α. «Παναρκαδικό».
 7. ΘΗΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ορθοπεδικός, Επιμελητής Α΄, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό».
 8. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Καρδιολόγος, Επιμελητής Β’, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο».
 9. ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων».
 10. ΧΡΟΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Γενικός Χειρουργός, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο».

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Παθολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν».
 2. ΣΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ.
 3. ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Χειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό».
 4. ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο».
 5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΩΡΛ, Διευθυντής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο».
 6. ΠΑΠΑΤΣΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο».
 7. ΣΙΓΑΛΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ, Αγγειοχειρουργός, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο».
 8. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Πνευμονολόγος, Διευθυντής, Γ.Ν.Α. «Αγία Όλγα».
 9. ΒΡΑΧΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Γυναικολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν».
 10.  ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Γενικός Χειρουργός, Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο».

Οι Γραμματείς του Α.Υ.Σ. και οι αναπληρωτές τους θα ορισθούν με απόφαση του προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Υπενθυμίζεται ότι  οι αρμοδιότητες του Α.Υ.Σ. είναι οι ακόλουθες:

 1. Η γνωμάτευση για την αναγκαιότητα χορήγησης αντλίας ινσουλίνης στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη.
 2. Η γνωμάτευση για την αναγκαιότητα της αντικατάστασης αντλίας ινσουλίνης μετά την παρέλευση πενταετίας στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη.
 3. Η γνωμάτευση για την αναγκαιότητα χορήγησης συσκευών έγχυσης φαρμάκων που φέρουν εμφυτευόμενα συστήματα.
 4. Η γνωμάτευση επί θεραπειών που δεν είναι ευρέως διαδεδομένες.
 5. Η γνωμάτευση για την αναγκαιότητα μετακίνησης ασφαλισμένων, οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης και οι οποίοι, για «ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ», υποβάλλονται σε [4] αιμοκάθαρση, σε μη πλησιέστερη του τόπου κατοικίας τους μονάδα, η οποία ξεπερνά τα όρια της χιλιομετρικής ζώνης, όπως αυτά έχουν οριστεί στο άρθρο 10 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 6. Η γνωμάτευση για την αναγκαιότητα αποζημίωσης δαπάνης μετακίνησης συνοδού ασθενούς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ, για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, για εισαγωγή ή αντιμετώπιση με βραχεία νοσηλεία σε νοσηλευτική μονάδα (κρατική ή ιδιωτική) ή εξέταση σε υγειονομική δομή εκτός του τόπου κατοικίας τους.
 7. Η γνωμάτευση για την αναγκαιότητα ένταξης νέων ειδών θεραπευτικών μέσων και προθέσεων στα χορηγούμενα ή την εξαίρεσή τους από αυτά καθώς και ο καθορισμός των ειδικότερων προϋποθέσεων και των ιατρικών ενδείξεων χορήγησής τους.
 8. Η γνωμάτευση για την αναγκαιότητα πρόσθετης δαπάνης για μεμονωμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων, για τη χορήγηση σκευασμάτων ειδικής διατροφής που ανήκουν στην κατηγορία των διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (FSMP) και όσων έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτά γνωστοποιούνται από τον Ε.Ο.Φ.
 9. Η γνωμάτευση για την αναγκαιότητα χορήγησης σε δικαιούχους ασφαλισμένους, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και προϊόντων ειδικής διατροφής (που προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και σε άλλες νόσους, οι οποίες, βάσει προσκομισθέντων ιατρικών γνωματεύσεων, θα αιτιολογούν τη χορήγησή τους.
 10. Η γνωμάτευση για την αναγκαιότητα χορήγησης επιπλέον ποσοτήτων ή δαπανών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στους δικαιούχους ασφαλισμένους.
 11. Η εξέταση όλων των περιπτώσεων καρκινικής καχεξίας για τη χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 12. Η γνωμάτευση για την αναγκαιότητα της παράτασης της νοσηλείας, πέραν της προβλεπόμενης, για τους ασφαλισμένους που νοσηλεύονται σε Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης.
 13. Η γνωμάτευση για τις περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η νοσηλεία στο εξωτερικό, τον τρόπο, τη διαδικασία έγκρισης της νοσηλείας του ασθενούς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως εκάστοτε ισχύει.
 14. Η εξέταση όλων των ιατρικών περιστατικών που αφορούν παρακλινικές εξετάσεις και θεραπευτικά μέσα, τα οποία δεν προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για τις οποίες δεν έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κε.Σ.Υ.) [5]
 15. Η εξέταση των περιπτώσεων ασφαλισμένων, οι οποίοι, είτε λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης αποκατάστασής τους εξαιτίας της συνολικής κλινικής τους εικόνας, είτε λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, χρήζουν θεραπειών πέραν των προβλεπόμενων στα άρθρα 14 και 17 του Ε.Κ.Π.Υ.
 16. Οι αρμοδιότητες του ΚΕΣΥ που αφορούν στην έγκριση για διενέργεια ειδικών εξετάσεων, ειδικών θεραπειών και ειδικών επεμβάσεων ασθενών, οι οποίες περιήλθαν στο ΑΥΣ του ΕΟΠΥΥ.

Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία  φορά την εβδομάδα, ενώ έχουν δυνατότητα για περισσότερες από μία φορά την εβδομάδα ανάλογα με τον όγκο και την αναγκαιότητα των προς εξέταση παραστατικών. Τα μέλη του Α.Υ.Σ. δεν δικαιούνται αποζημίωσης.

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/