Το πρώτο χάπι για το διαβήτη τύπου 1

Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. το πρώτο χάπι για το διαβήτη τύπου 1. Πρόκειται για το Forxiga (δαπαγλιφλοζίνη) της AstraZeneca, το οποίο μπορεί να χορηγείται στους ασθενείς σε συνδυασμό με ινσουλίνη.

Το νέο φάρμακο έχει λάβει ένδειξη για τη θεραπεία ασθενών με Δείκτη Μάζας Σώματος πάνω από 27, οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν το σάκχαρο μόνο με τη λήψη ινσουλίνης. Έχει ακόμη μία πρωτιά, καθώς είναι το παρθενικό φάρμακο της AstraZeneca για το διαβήτη.

Η έγκριση βασίζεται σε δεδομένα από την κλινική μελέτη DEPICT, η οποία έδειξε ότι όταν το φάρμακο χορηγήθηκε σε ασθενείς μείωσε σημαντικά τα μέσα επίπεδα της γλυκόζης (HbA1c), μαζί με το σωματικό βάρος και τη συνολική ημερήσια δόση ινσουλίνης.

Η δαπαγλιφλοζίνη δρα αναστέλλοντας τη δράση μιας πρωτεΐνης στους νεφρούς, η οποία αποκαλείται υπότυπος 2 του συμμεταφορέα νατρίου και γλυκόζης (SGLT2). Η SGLT2 είναι μία πρωτεΐνη που επαναρροφά γλυκόζη από τα ούρα καθώς το αίμα φιλτράρεται στους νεφρούς και τη διοχετεύει στην κυκλοφορία του αίματος. Αναστέλλοντας τη δράση της SGLT2, η δαπαγλιφλοζίνη αυξάνει την αποβολή της γλυκόζης μέσω των ούρων, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.

Στο μεταξύ, η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων έχει δώσει το πράσινο φως για την έγκριση και ενός ακόμη φαρμάκου για το διαβήτη τύπου 1. Πρόκειται για το Zynquista (σοταγλιφλοζίνη) της Sanofi.

Είναι ένας διπλός αναστολέας των SGLT-1 και SGLT-2, πρωτεΐνες που επηρεάζουν τον τρόπο επεξεργασίας του σακχάρου στο αίμα (γλυκόζη) και χορηγείται με τη μορφή χαπιού, σε συνδυασμό με ινσουλίνη.

Ωστόσο, πρόσφατα, το φάρμακο δεν εγκρίθηκε στις ΗΠΑ, καθώς κρίθηκε ότι συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο διαβητικής κετοξέωσης.

 

Πηγη:https://virus.com.gr