Το υπουργείο Υγείας εκτός Μνημονίου…

Εκτός Μνημονίου θα βρεθεί σε λίγες μέρες το υπουργείο Υγείας! Μην προτρέχετε όμως. Δεν είναι ένα Μνημόνιο όπως τα άλλα. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή συμφωνία για τα ελληνικά δεδομένα, με στόχο να βελτιωθεί η παρεχόμενη φροντίδα στον ασθενή με καρκίνο. Από τη συμφωνία όμως απουσιάζει το υπουργείο Υγείας!

Είναι η πρώτη, επίσημη συνεργασία επιστημονικών εταιρειών και οργανώσεων ασθενών, που πραγματοποιείται στη χώρα μας. Το Μνημόνιο θα συνυπογράφουν η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτική Ογκολογίας (ΕΕΑΟ) και η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ). Με απλά λόγια, οι γιατροί (ογκολόγοι και ακτινοθεραπευτές) και ασθενείς.

Η παρουσίαση του Μνημονίου θα γίνει στη διάρκεια του 2ου ετήσιου συνεδρίου της ΕΛΛΟΚ, που πραγματοποιείται 2 – 4 Φεβρουαρίου στην Αθήνα (https://ellok.org/agm2018/). Με την υπογραφή του, οι οργανώσεις γιατρών και ασθενών επισημοποιούν και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν την ήδη μακρόχρονη συνεργασία τους για την ανταλλαγή απόψεων, τη συνέργεια σε κοινές δράσεις, τη βελτίωση των ιατρικών υπηρεσιών και της φροντίδας που προσφέρουν στους ασθενείς, τους επιβιώσαντες και τους οικείους τους στη μακρά διάρκεια της αντινεοπλασματικής θεραπείας.

Αναμφίβολα, είναι μία καινοτόμα πρωτοβουλία, η οποία βέβαια βασίζεται σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, που έχουν αναληφθεί και σε άλλες χώρες. Διεθνώς και ειδικά στα πλαίσια της Ε.Ε., η τάση που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια είναι η ενθάρρυνση δημιουργίας συλλόγων ασθενών και η ενδυνάμωσή τους με τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και στη λήψη των αποφάσεων.

Βέβαια, μπορεί να πει κάποιος: Και τι μπορεί να πετύχουν μόνοι τους ασθενείς και γιατροί, χωρίς τη συμμετοχή της Πολιτείας; Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λοιπόν, η συνεργασία ασθενών και γιατρών οδήγησε στο να φτιαχτεί ο λεγόμενος «Οδηγός Επιβίωσης από τον Καρκίνο». Μάλιστα, στο συνέδριο θα παρουσιαστεί η ελληνική έκδοσή του.

Ο οδηγός αυτός, όχι μόνο περιέχει χρηστικές πληροφορίες για τους ασθενείς, αλλά ο απώτερος στόχος του είναι ζωτικής σημασίας: Ο ογκολογικός ασθενής που τελειώνει τη θεραπεία του, να λαμβάνει μια σύνοψη της διάγνωσης, της θεραπευτικής αγωγής που έλαβε, των προβλημάτων που αντιμετώπισε, και της παρακολούθησης της υγείας του.

Με άλλα λόγια, ο ασθενής θα λαμβάνει τον προσωπικό του Ενημερωτικό Οδηγό Επιβίωσης. Έτσι, θα μπορεί όποτε χρειασθεί ιατρική φροντίδα να ενημερώνει αξιόπιστα κάθε γιατρό, που θα επισκέπτεται, ώστε να αποφεύγονται λάθη και παραλείψεις.

Ένας από τους στόχους λοιπόν του Μνημονίου είναι το φύλλο Ενημερωτικού Οδηγού Επιβίωσης να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του εξιτηρίου ή άλλως η σύνταξη του να είναι υποχρεωτική από το θεράποντα ιατρό μετά το τέλος της αντινεοπλασματικής θεραπείας.

Φυσικά, για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο θα χρειαστεί κάποιου είδους νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή, εντέλει θα χρειαστεί να δράσει το υπουργείο Υγείας και το Κράτος. Προφανώς, όμως, το κοινωνικό αίτημα προς τον εκάστοτε υπουργό Υγείας θα είναι πολύ πιο ισχυρό, εφόσον έχει σχεδιαστεί και αποφασιστεί από ασθενείς και γιατρούς.

Πιστεύω ακράδαντα ότι ογκολογικοί ασθενείς και γιατροί, που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο μας δείχνουν το δρόμο, που πρέπει να κινηθούμε ως χώρα. Ας πάψουμε να γκρινιάζουμε διαρκώς για την ολιγωρία και τις ελλείψεις του Κράτους. Ας αναλάβουμε οι ίδιοι δράση, ωθώντας και το Κράτος να μας ακολουθήσει…

Υ.Γ. Η περίπτωση μας δείχνει και κάτι άλλο. Τι μπορεί να προσφέρει στη χώρα η ισότιμη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Η συμμετοχή των Ελλήνων ασθενών και γιατρών σε πανευρωπαϊκά φόρα υπήρξε το σημείο κλειδί για την αλλαγή νοοτροπίας, που τόσο έχουμε ανάγκη ως κοινωνία σε όλα τα επίπεδα.

Πηγη:https://virus.com.gr