Το ΦΕΚ για το ωράριο στα φαρμακεία και συμμετοχή στα φάρμακα

Νόμος του κράτους είναι πλέον το νέο ωράριο στα φαρμακεία και ή μείωση της συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακα που περνούν από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ.

Το σχετικό ΦΕΚ Α 78 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την περασμένη Παρασκευή 24 Μαΐου. Στο άρθρο 26 του νόμου αρ. 4613 με την ονομασία «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις» ορίζονται τα εξής :

Ανώτατο ωράριο φαρμακείων

«Τα φαρμακεία απαγορεύεται να λειτουργούν στις κάτωθι αργίες εκάστου έτους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων. Την 25η Μαρτίου, τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Δευτέρα του Πάσχα, την 15η Αυγούστου, την 25η και την 26η Δεκεμβρίου. Επίσης, την 1η Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου, την 28η Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύματος. Την ημέρα εορτής του Πολιούχου Αγίου της πόλης και την ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης».

Επίσης ορίζεται ότι « Ο νόμιμος εκπρόσωπος στα φαρμακεία. Με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου φαρμακοποιού. Δύναται να επιλέξει ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου του, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της παραγράφου 1,πλην της Κυριακής. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 22 του ν. 1483/1984 (Α΄153) και εντός του χρονικού πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης. Όπως αυτό καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 2224/1994 (Α΄112).»

Μειωμένη συμμετοχή σε φάρμακα

Αναφορικά με τα φάρμακα για τα οποία καταλήγει επιτυχώς η διαδικασία διαπραγμάτευσης, στην ίδια διάταξη, ορίζεται ότι το θεσμοθετημένο ποσοστό συμμετοχής των ασθενών περιορίζεται στο ήμισυ. Ενώ με απόφαση του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, το ποσοστό της προβλεπόμενης συμμετοχής του ασθενούς μπορεί να μειώνεται και για τα γενόσημα φάρμακα.

 

Πηγη:https://www.healthpharma.gr/