Το όφελος της EURIPID στην πρόσβαση στα φάρμακα

Helga Festøy, προϊσταμένη της μονάδας Ασφαλούς Χρήσης στον Οργανισμό Φαρμάκων της Νορβηγίας.

Η συνεργασία EURIPID αποτελεί μια εθελοντική μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που ανέλαβαν κυρίως ευρωπαϊκές αρχές αρμόδιες για την τιμολόγηση και την επιστροφή των δαπανών στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2010 για να ενισχυθεί η διαφάνεια στην τιμολόγηση, με την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία των ευρωπαϊκών αρχών τιμολόγησης και επιστροφής δαπανών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των Ευρωπαίων ασθενών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

Από το αρχικό έργο του 2010 προέκυψε ένας ιστότοπος και μια βάση δεδομένων με επικαιροποιημένες τιμολογιακές πληροφορίες από τους συμμετέχοντες όσον αφορά όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία επιστρέφονται οι δαπάνες. Στο πλαίσιο του προγράμματος για την Υγεία, η βάση δεδομένων EURIPID θα εμπλουτιστεί περαιτέρω, για παράδειγμα, με στοιχεία για τον όγκο των πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων. Το συγκεκριμένο έργο έχει επίσης σκοπό να συσφίγξει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών στον φαρμακευτικό τομέα, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να βελτιωθεί η πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα.

Προγραμματίζουμε επίσης την περαιτέρω διάδοση των αποτελεσμάτων από προηγούμενα έργα σε εθνικό επίπεδο. Θα στείλουμε ένα έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με τις εξωτερικές τιμές αναφοράς. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και την παροχή τεχνικής βοήθειας στους χρήστες EURIPID και θα συστήσουμε μια νέα πλατφόρμα με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη.

Κάθε αναπτυγμένη χώρα με ένα δημόσιο σύστημα υγειονομικής ή κοινωνικής ασφάλισης οφείλει να παρακολουθεί την τιμολόγηση των φαρμάκων, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την πρόσβαση των ασθενών σε αυτά σε λογικές τιμές. Εάν ζείτε σε χώρα στην οποία η τιμολόγηση γίνεται από τρίτο μέρος, οι φαρμακευτικές δαπάνες επιστρέφονται από τον ασφαλιστικό φορέα. Συνεπώς, τις δαπάνες αυτές δεν τις καταβάλλουν οι ασθενείς ούτε οι γιατροί, αλλά οι φορολογούμενοι. Είναι φυσικά ευκολότερο να συγκρίνει κάποιος τις τιμές εάν υπάρχουν διαθέσιμα αυτού του είδους τα στοιχεία, και συνεπώς με τη βοήθεια της βάσης δεδομένων EURIPID οι χώρες μπορούν να προετοιμάζονται καλύτερα όσον αφορά την προσβασιμότητα / την ασφαλιστική κάλυψη, τον προγραμματισμό στον τομέα της υγείας και τις ανάγκες του προϋπολογισμού. Επίσης, οι ερευνητές μπορεί να εντοπίσουν γνωστικά κενά και να αναζητήσουν λύσεις.

Πρόσβαση στη βάση δεδομένων έχουν εμπειρογνώμονες εθνικών αρμόδιων αρχών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να αποκτήσουν πρόσβαση, οι χώρες πρέπει να είναι διατεθειμένες να ανταλλάσσουν τα δεδομένα τους. Οι ερευνητές μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σε ad hoc βάση. Η Νορβηγία στήριξε την EURIPID από την αρχή μαζί με τις αρμόδιες αρχές 25 άλλων χωρών. Είναι προς το συμφέρον όλων να καθορίζονται δίκαια οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων και να λαμβάνονται με διαφάνεια οι αποφάσεις. Οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να βρουν τα φάρμακα που χρειάζονται στο φαρμακείο τους και ότι θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους.

Στον Οργανισμό Φαρμάκων της Νορβηγίας επανεξετάζουμε σε ετήσια βάση τις τιμές για το 70% των φαρμακευτικών προϊόντων στην αγορά. Επειδή έχουμε δικό μας νόμισμα, το οποίο μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις σε σχέση με το ευρώ, η ανατιμολόγηση αυτή μας βοηθά να διατηρούμε τις τιμές σε ένα καλό επίπεδο – είτε με την αύξηση είτε με τη μείωσή τους. Τα δεδομένα που διατίθενται μέσω της βάσης EURIPID κάνουν σίγουρα την αξιολόγηση αυτή ευκολότερη. Θα βοηθήσουν όμως και τους ασθενείς ώστε να μπορούν να βρίσκουν σε προσιτές τιμές τα φάρμακα που χρειάζονται.

 

Πηγη:https://virus.com.gr