Το DNA Ορισμένων Καπνιστών Αντιστέκεται στον Καρκίνο του Πνεύμονα

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο “Nature Genetics”, ορισμένοι καπνιστές έχουν DNA ικανό να αντιστέκεται σε μεταλλάξεις που προκαλούνται από την κατανάλωση καπνού στα κύτταρα των πνευμόνων.

Αμερικανοί ερευνητές μπορεί να βρίσκονται στον δρόμο για την επίλυση ενός αινίγματος.

Εάν όλοι οι καπνιστές δεν εκτίθενται στον ίδιο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα, παρόλο που η κατανάλωση καπνού τους είναι παρόμοια, αυτό οφείλεται στο ότι ορισμένοι είναι προικισμένοι με DNA που τους επιτρέπει να αντιστέκονται σε γενετικές μεταλλάξεις.

Σε μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο “Nature Genetics”, επιστήμονες του ιατρικού κολεγίου Albert Einstein στη Νέα Υόρκη προχώρησαν στην αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος των εγγύς βρογχικών βασικών κυττάρων, 33 συμμετεχόντων, ηλικίας 11 έως 86 ετών.

Μεταξύ αυτών, 14 άτομα δεν είχαν καπνίσει ποτέ και 19 ήταν περιστασιακά ή βαριά καπνιστές.

Σε μη καπνιστές, ανιχνεύθηκε αύξηση στη συχνότητα παραλλαγών μεμονωμένων νουκλεοτιδίων και μικρών εισαγωγών και διαγραφών με την ηλικία.

Στους καπνιστές, η συχνότητα των μεταλλάξεων ήταν σημαντικά υψηλότερη.

Παραδόξως, οι συγγραφείς το παρατήρησαν αυτό «Όταν μελετήθηκαν με βάση τα έτη και την ένταση του καπνίσματος, οι μεταλλάξεις ακολουθούν τη γραμμική αύξηση του κινδύνου καρκίνου μέχρι περίπου 23 χρόνια καπνίσματος με ένα πακέτο την ημέρα, αλλά στη συνέχεια δεν παρατηρήθηκε περαιτέρω αύξηση στη συχνότητα μετάλλαξης, υποδεικνύοντας την ατομική επιλογή για την αποφυγή μεταλλάξεων».

Ένας λόγος για αυτό το όριο μετά τα 23 χρόνια και για το γεγονός ότι οι πιο βαριά καπνιστές δεν έχουν σταθερά το υψηλότερο ποσοστό μετάλλαξης, προτείνεται από τους ερευνητές.

Πράγματι, αυτοί οι μακροχρόνιοι καπνιστές κατάφεραν να αποφύγουν τον καρκίνο του πνεύμονα χάρη στη γενετική ικανότητα να ακυρώνουν τη συσσώρευση μεταλλάξεων.

Αυτή η παρατήρηση θα εξηγούσε γιατί μόνο το 10 έως 20% των ανθρώπων που καπνίζουν όλη τους τη ζωή επηρεάζονται από καρκίνο του πνεύμονα, ενώ αυτή η παθολογία μπορεί να προσβάλει και μη καπνιστές.

Πηγη: https://www.medicalmanage.gr/