Τρεις κόκκινες γραμμές θέτουν οι ξένες φαρμακευτικές στην Κυβέρνηση

Σε χώρα δεύτερης ταχύτητας στην εισαγωγή νέων φαρμάκων μετατρέπεται σταδιακά η χώρα, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιριών που συμμετέχουν στο Phrma Innovation Forum (PIF), σε συνέντευξη τύπου με αφορμή τη νέα θεσμική του μορφή.

Η εισαγωγή του συστήματος, γνωστού και ως «9-6-3», στην αποζημίωση των φαρμάκων και του τέλους εισόδου 25% στα νέα φάρμακα φαίνεται πως έχουν αφήσει σκευάσματα εκτός ελληνικής αγοράς και μακριά από τους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη.

Σύμφωνα με το Γ. Βλόντζο, CEO της Merck Ελλάδος και μέλος του PIF, υπάρχουν φάρμακα που έχουν εγκριθεί από τον ΕΜΑ και δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, φάρμακα που δεν υποβάλλουν αίτημα τιμολόγησης και φάρμακα που έχουν πάρει τιμή αλλά οι ΚΑΚ δεν προχωρούν τις διαδικασίες για την αποζημίωση τους.

Αναφερόμενος στο HTA o κ. Βλόντζος επεσήμανε πως η σύσταση της Επιτροπής HTA οφείλει να συνοδεύεται από δύο καθοριστικής σημασίας αλλαγές στο υπάρχον πλαίσιο αποζημίωσης: α) Την κατάργηση της αναφοράς σε χώρες της ΕΕ ως κριτήριο ή ως προϋπόθεση και β) την κατάργηση του 25% ως οριζόντιου μέτρου ανεξάρτητα από τη θεραπευτική αξία του εκάστοτε φαρμάκου.

Αυτές είναι οι δύο από τις τρεις κόκκινες γραμμές που θέτουν οι φαρμακοβιομηχανίες στην Κυβέρνηση. Η τρίτη αφορά τις πρόσφατες σκέψεις της κυβέρνησης για να αυξήσει τη διείσδυση των γενοσήμων.

Όπως έχει γράψει το Virus, η Αριστοτέλους εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης της μείωσης ή μηδενισμού της συμμετοχής των ασθενών που επιλέγουν γενόσημα, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα αναλάβουν να καλύψουν οι εταιρίες που τα παράγουν. Ως αντάλλαγμα, το Υπουργείο Υγείας φέρεται να εξετάζει την απαλλαγή των εταιριών γενοσήμων από το clawback.

«Η μετακύλιση της ευθύνης διείσδυσης των γενοσήμων στους ασθενείς μας βρίσκει αντίθετους», ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του PIF και επικεφαλής της Janssen Ελλάδος, Μ. Παπαταξιάρχης. Μάλιστα, εκτίμησε πως η πολιτεία έχει καταλάβει το λάθος του 25% και ψάχνει δικαιολογία για να το ακυρώσει. «Μας ζήτησαν αντισταθμιστικά, αλλά δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία», πρόσθεσε.

Πάντως, κατά τον κ. Βλόντζο, αναφορά σε χώρες της Ευρώπης, θα μπορούσε να χρησιμοποιείται ως παράδειγμα, και όχι ως εμπόδιο ή καθυστέρηση στην πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες θεραπείες. «Η ύπαρξη του 25% έρχεται σε πλήρη αντίθεση και ακυρώνει την όποια αξιολόγηση», ανέφερε και πρόσθεσε πως σύσταση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης οφείλει να συνοδεύεται επίσης από δύο ουσιαστικής αλλά και τεχνοκρατικής αξίας σημεία. Η διαπραγμάτευση να αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία αλλά να στηρίζεται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής HTA καθώς και από την άρση της υποχρεωτικής παραπομπής όλων των νέων φαρμάκων  σε διαπραγμάτευση.

«Σε καμία χώρα της Ευρώπης, η διαπραγμάτευση δεν ενσωματώνεται στη διαδικασία αξιολόγησης, αλλά αποτελεί μια ξεχωριστή και μεταγενέστερη του HTA διαδικασία. Ο λόγος είναι ότι μέσω της αξιολόγησης και της σχετικής γνωμοδότησης πρώτα τεκμηριώνεται η προστιθέμενη θεραπευτική αξία μιας νέας θεραπείας και βάση αυτής αποφασίζεται εάν ένα νέο φάρμακο θα προχωρήσει σε διαπραγμάτευση ή όχι», υποστήριξε.

«Η υποχρεωτική παραπομπή όλων των νέων φαρμάκων σε διαπραγμάτευση, όπως άλλωστε ορίζεται στο Νόμο του Ιανουαρίου 2018, ουσιαστικά ακυρώνει την όποια αξιολόγηση αγνοώντας ουσιαστικά την προστιθέμενη θεραπευτική αξία μιας νέας θεραπείας», κατέληξε ο κ. Βλόντζος.

Στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη αναφέρθηκε ο Χρ. Δάκας, Αντιπρόεδρος PIF και Managing Director της Shire. Όπως εξήγησε, η εν λόγω δαπάνη για τέσσερα έτη, από το 2012 έως και το 2015, ήταν σταθερή και κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στα 750 εκατ. ευρώ. «Όμως, χωρίς καμία λογική εξήγηση, η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη ΕΣΥ και ΕΟΠΥΥ ορίστηκε από το Υπουργείο στα 590 εκατ. ευρώ για το 2016, στα 580 εκατ. ευρώ για το 2017 και στα 530 εκατ. ευρώ για το 2018», σημείωσε. Το 2015 ηταν και η χρονιά που εισήχθη clawback στη δαπάνη των νοσοκομειακών φαρμάκων…

Ο ανεπαρκές προϋπολογισμός οδήγησε σε πολύ υψηλά επίπεδα clawback που μαζί με τα rebates άγγιξαν ως επιστροφές από τη φαρμακοβιομηχανία τα 260 εκατ. ευρώ για το 2016.  «Υπολογίζουμε ότι θα αγγίξουν τα 300 εκατ. ευρώ για το 2017, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι ένα στα τρία φάρμακα προσφέρεται δωρεάν», σημείωσε. Πρόσθεσε, δε, πως οι προτάσεις του PIF για εξεύρεση πόρων ή εξαιρέσεων από τη νοσοκομειακή δαπάνη φαρμάκων ανελαστικής ζήτησης (π.χ. παραγώγων αίματος, HIV και ορφανών φαρμάκων), συνοδεύθηκαν από δέσμευση του ίδιου του Υπουργείου Υγείας.

Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη δεν επαρκεί όπως φαίνεται από τα αυξανόμενα ποσά που αναγκάζεται η φαρμακοβιομηχανία να επιστρέψει σε μορφή rebates & claw back. «Το ποσό rebates & claw back αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ το 2018 μόνο για την εξωνοσοκομειακή δαπάνη, απειλώντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας στη χώρα», σημείωσε από την πλευρά της η Ελ. Χουλιάρα, γραμματέας PIF και Πρόεδρος της AstraZeneca.

Όπως εξήγησε, μόνο το clawback στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ το 2018, αν λάβουμε υπόψη τα σημειώματα του πρώτου 3μήνου.

«Χρειάζεται επειγόντως ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο θα περιλαμβάνει αναδιαμόρφωση του ύψους του προϋπολογισμού σε ρεαλιστικά επίπεδα, έτσι ώστε να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για την ωρίμανση των αναγκαίων αλλά μη υλοποιούμενων δομικών μεταρρυθμίσεων», ανέφερε, προσθέτοντας πως η PIF έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις .

«Η μεγαλύτερη επένδυση που προσφέρουν οι εταιρίες μέλη μας στην χώρα είναι τα ίδια τα καινοτόμα φάρμακα. Τα φάρμακα είναι τα βασικά εργαλεία του συστήματος υγείας ώστε οι πολίτες να είναι υγιείς και παραγωγικοί για τη χώρα», ανέφερε από την πλευρά του ο ταμίας του PIF και Αντιπρόεδρος της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ Lilly, Σπ. Φιλιώτης. Σε αυτή την κατεύθυνση πολλαπλά οφέλη μπορεί να προσφέρει στη χώρα η ενίσχυση των κλινικών μελετών.  «Έχουμε μεγάλη ευκαιρία για να προσελκύσουμε μεγαλύτερο μέρος από τα 35 δισ. ευρώ που επενδύονται ετησίως στην Ευρώπη», σημείωσε και πρόσθεσε πως τα μέλη του PhRMA Innovation Forum διασφαλίζουν την ύπαρξη μεγάλου μέρος της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων. «Η πλειονότητα των μελών μας παράγει φάρμακα στην Ελλάδα για εγχώρια χρήση και για εξαγωγές. Είτε σε δικά τους εργοστάσια είτε με συμφωνίες με Ελληνικές εταιρίες παραγωγής φαρμάκων», προσέθεσε.

Εν τω μεταξύ, με τη συζήτηση γύρω από τη διαφάνεια στον κλάδο να έχει ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα, οι φαρμακευτικές εταιρίες ζητούν από την Πολιτεία να επεκτείνει τη διαδικασία δημοσιοποίησης της σχέσης τους με τους επαγγελματίες υγείας σε όλα τα συνέδρια, όπως εξήγησε ο Π. Αποστολίδης, επικεφαλής της AbbVie και μέλος του ΔΣ του PIF.

«Ο φαρμακευτικός κλάδος εφαρμόζει με δική του πρωτοβουλία εδώ και 16 ολόκληρα χρόνια ένα αυστηρό κώδικα δεοντολογίας, στηρίζοντας παράλληλα κάθε πρωτοβουλία της πολιτείας για ενίσχυση της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νόμος 4316/2014 για τον οποίο έντονα πιέσαμε ζητώντας τη δημοσιοποίηση των παροχών των φαρμακευτικών εταιριών προς τους επαγγελματίες υγείας και τις επιστημονικές εταιρίες», σημείωσε.

PhRMA Innovation Forum

Το PhRMA Innovation Forum εκπροσωπεί 23 ηγέτιδες εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 60% της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς και απασχολώντας 3.000 υψηλά καταρτισμένους επαγγελματίες, το Διοικητικό Συμβούλιο του PIF τοποθετήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στο χώρο της υγείας και του φαρμάκου.

«Το PhRMA Innovation Forum ξεκινά τη νέα διαδρομή του με επίσημο τρόπο, θωρακίζοντας, οριοθετώντας και παράλληλα προσδιορίζοντας την προετοιμασία για το μέλλον. Η επικείμενη έξοδος από τα Μνημόνια και η προετοιμασία της επόμενης μέρας, μας βρίσκουν θεσμικούς συνομιλητές, συνεργάτες, συνοδοιπόρους και συνδιαμορφωτές των λύσεων και των προτάσεων που θα περιγράψουν το αφήγημα του αύριο», ανέφερε ο κ. Παπαταξιάρχης κάνοντας λόγο για την έναρξη νέας εποχής.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαταξιάρχης, το PhRMA Innovation Forum πρεσβεύει, εκπροσωπεί και επισφραγίζει το διαχρονικό αίτημα και ελπίδα των ασθενών για θεραπεία ή ακόμη και ίαση και είναι αφοσιωμένο στις αξίες της κλινικής έρευνας, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου.

Μάλιστα, με επιστολή του στην Αριστοτέλους, το PIF διεκδικεί τη θέση που του αναλογεί στο τραπέζι του διαλόγου με την Πολιτεία. «Όπου καλείται μόνο ο ΣΦΕΕ, καλείται ως εκπρόσωπος όλου του κλάδου. Όπου όμως καλείτε ο ΣΦΕΕ και η ΠΕΦ, πλέον θα πρέπει να καλείται και το PIF», σημείωσε.

«Είναι προφανής και θα γίνει κλιμακούμενα πιο εμφατική η καταλυτική συμβολή του PIF στην αναζήτηση του νέου σημείου ισορροπίας ανάμεσα στη διαφορετική ερμηνεία των εννοιών: κόστος και αξία, διαχείριση και δημιουργικότητα, λειτουργικό και βιώσιμο, παλαιό και νέο, καταξιωμένο και ανατρεπτικό, προϋπολογισμός και δαπάνη. Επίσης, πολύ ουσιαστική θα είναι η συμβολή μας στη διαμόρφωση της νέας πραγματικότητας που προκύπτει από τη λογική αντίθεση των εννοιών και την εξισορρόπηση ανάμεσα σε: διόρθωση στρεβλώσεων και μεταρρύθμιση, προκλητή ζήτηση και διαφάνεια, τεχνολογικό και οικονομικό έναντι κοινωνικού και ανθρωπιστικού, θεραπείας ή ίασης έναντι πρόληψης.

Δεσμευόμαστε τέλος στην αποκατάσταση της ισορροπίας της σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού και στη μείωση της αναπόφευκτης ατυχούς ταλάντωσης ανάμεσα στον πολίτη και τον ασθενή», κατέληξε.

 

Πηγη:https://virus.com.gr/