Τρεις φορές ακριβότερη η νοσηλεία καρκινοπαθών σε δημόσια νοσοκομεία από όσα πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ

Οι πραγματικές αποκλίσεις είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς δεν ενσωματώνεται η μισθοδοσία του προσωπικού, η οποία αποτελεί το 40% του κόστους λειτουργίας των νοσοκομείων!

Αβάσταχτο είναι για τα νοσοκομεία το κόστος νοσηλείας των καρκινοπαθών. Τα ποσά που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ για νοσήλια είναι τα μισά ή και λιγότερα από το πραγματικό κόστος, χωρίς να υπολογίζονται οι μισθοί γιατρών και προσωπικού!
Ενδεικτικό είναι πως σε ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του πεπτικού, το πραγματικό κόστος είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο (ΚΕΝ) με το οποίο αποζημιώνονται.
Η ανισότητα αυτή αναδεικνύει την υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ σε κρίσιμες παραμέτρους λειτουργίας, όπως η αντιμετώπιση του καρκίνου. Εξηγεί, δε, σε μεγάλο βαθμό τις ελλείψεις και τα κενά που παρατηρούνται στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.
Το ΚΕΝ έχει εισαχθεί ως μέθοδος αποζημίωσης το 2012, αλλά είναι προφανές πως είναι πλέον παρωχημένο. Το “άνοιγμα” μεταξύ αποζημίωσης και πραγματικού κόστους προκαλεί “αιμορραγία” στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών.
Το θέμα αναδεικνύεται σε πρόσφατη εργασία των Πάνου Παναγιωτόπουλου, Νίκου Μανιαδάκη, Γιώργου Παπαθεοδωρίδη και Δημήτρη Πεκτασίδη από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), η οποία παρατίθεται πιο κάτω.
Σύμφωνα με τους συντάκτες της, το σύστημα αποζημίωσης με ΚΕΝ χρειάζεται επανασχεδιασμό, ώστε να προσεγγίσει το πραγματικό κόστος των νοσοκομείων για τη νοσηλεία κάθε καρκινοπαθούς. Για να επιτευχθεί αυτό, προτείνουν μία αναπροσαρμοζόμενη βάση δεδομένων κόστους.
Αποκλίσεις
Από τη σύγκριση των δεδομένων, οι ειδικοί επισημαίνουν πως οι μεγαλύτερες αποκλίσεις σημειώνονται στο ΚΕΝ με κωδικό “Α31Χ” (καρκίνος αναπνευστικού), ο οποίος υπερβαίνει το πραγματικό κόστος κατά 205%.
Υπερβάσεις της τάξης του 100% και πλέον καταγράφονται στα ΚΕΝ καρκίνων του πεπτικού (178%), των νεφρών και της πυέλου (139%) και του πεπτικού (103%). Μικρότερες υπερβάσεις εντοπίζονται στο λέμφωμα, σε άλλες νεοπλασίες και στη λευχαιμία.
Στην πραγματικότητα, οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς δεν ενσωματώνεται η μισθοδοσία του προσωπικού, η οποία αποτελεί το 40% του κόστους λειτουργίας των νοσοκομείων!
Αύξηση
Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, οι συντάκτες της εργασίας προτείνουν αναπροσαρμογή του ΚΕΝ σε μία σειρά από κωδικούς. Αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής:
Καρκίνος του πεπτικού (κωδικός ΚΕΝ Π40Χ), αύξηση από 600 ευρώ σε 1.520 ευρώ.
Οξεία λευχαιμία (Σ20Μ), αύξηση από 5.707 ευρώ σε 11.225 ευρώ.
Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία (Σ21Χ), αύξηση από 3.100 ευρώ σε 6.971 ευρώ.
Καρκίνος του αναπνευστικού (Η31Χ), αύξηση από 828 ευρώ σε 2.826 ευρώ.
Καρκίνος των νεφρών και της πυέλου (Υ22Μ), αύξηση από 1.373 ευρώ σε 4.672 ευρώ.
Η συντακτική ομάδα επισημαίνει την έλλειψη μόνιμου μηχανισμού καταγραφής των δεδομένων νοσηλείας, στοιχείο το οποίο δυσχεραίνει την ανάλυση των δεδομένων κόστους.
Επιπλέον Πληροφορίες
Πηγη:http://medispin.blogspot.com