Τρομάζει την αγορά φαρμάκου ο κορονοϊός

Εντείνεται η απαγόρευση εξαγωγών σε σκευάσματα και εμβόλια λόγω κλυδωνισμών στην προμήθεια φαρμάκων από την επιδημία.

Στα 317 φάρμακα και 31 εμβόλια ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των θεραπευτικών σκευασμάτων που περιλαμβάνονται στις λίστες απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών από τον ΕΟΦ. Μάλιστα 16 φαρμακευτικά σκευάσματα και 3 εμβόλια προστέθηκαν πριν 2 μέρες στην ιδιαίτερα μεγάλη λίστα, καθώς υπάρχει ήδη καταγεγραμμένη έλλειψη σε πάνω από 100 σκευάσματα, ενώ εκτιμάται ότι οι δυσκολίες στη διεθνή παραγωγή, μεσοπρόθεσμα θα φέρει προβλήματα στην τροφοδοσία και στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τη σχετική αναφορά της διοίκησης του ΕΟΦ, ο οργανισμός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για την αντιμετώπιση των δυνητικών επιπτώσεων της νέας νόσου του κορονοϊού (COVID-19) στην εφοδιαστική αλυσίδα των φαρμάκων.

Είναι πλέον γνωστό σε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο του φαρμάκου ότι η επάρκεια σε φαρμακευτικά προϊόντα επηρεάζεται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, όπως προβλήματα παραγωγής, απρόβλεπτη αύξηση της ζήτησης, παράλληλο εμπόριο, και άλλες παραμέτρους που δεν είναι πάντοτε εφικτό να προβλεφθούν.

«Στις σημερινές συνθήκες οι παράγοντες αυτοί λειτουργούν αθροιστικά γιατί καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα τις συνέπειες λόγω μειωμένης παραγωγικής δυνατότητας των επιχειρήσεων, περιορισμού της διακίνησης των εμπορευμάτων, αδυναμία προμήθειας πρώτων υλών/δραστικών ουσιών, αυξημένη ζήτηση ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων λόγω της χρήσης τους στην θεραπεία των ασθενών με κορονοϊό, πέραν των εγκεκριμένων ενδείξεων τους» σημειώνει η διοίκηση του ΕΟΦ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΕΟΦ βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και έχει κινητοποιήσει τους μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή του για την προστασία των ασθενών. Ειδικότερα:

1. Έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις (αλλαγή στον τρόπο διάθεσης, έγκριση έκτακτης εισαγωγής πρόσθετων ποσοτήτων, πρόταση ρυθμιστικού πλαισίου) με σκοπό τη διασφάλιση της αμεσότητας στη χορήγηση των φαρμακευτικών προϊόντων σε ασθενείς με κορονοϊό χωρίς να θίγεται η διαθεσιμότητά τους για τους λοιπούς ασθενείς με χρόνια ή/και σπάνια νοσήματα.

2. Παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις πωλήσεις και τα αποθέματα πρωτίστως των προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη θεραπεία των ασθενών με λοίμωξη από το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2, αλλά και για την αντιμετώπιση όλων των ασθενών που εισάγονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Μεταξύ των μέτρων είναι η λήψη αποφάσεων για την απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης αριθμού προϊόντων. Είναι πιθανό το παράλληλο εμπόριο να μην αποτελεί την κύρια αιτία ελλείψεων στη σημερινή συγκυρία, ωστόσο κρίνεται ότι δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας ορισμένων φαρμάκων λόγω της εξόδου τους προς άλλες αγορές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατάλογος των απαγορεύσεων περιλαμβάνει 317 σκευάσματα και 31 εμβόλια.

Με βάση λοιπόν τις πρόσφατες ανακοινώσεις του ΕΟΦ σε ισχύ είναι οι παρακάτω αποφάσεις προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης, οι οποίες και επισυνάπτονται :

Α. Απόφαση αρ. πρωτ. 43198/13-4-2020 προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών & ενδοκοινοτικών συναλλαγών αριθμού φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία τεκμηριώνεται μειωμένη διαθεσιμότητα ή/και έλλειψη. Συνολικά περιλαμβάνονται 115 σκευάσματα.

Β. Απόφαση αρ. πρωτ. 43197/13-4-2020 προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών & ενδοκοινοτικών συναλλαγών αριθμού φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία ενδέχεται να παρατηρηθεί έλλειψη λόγω του νέου κορονοϊού COVID-19. Συνολικά περιλαμβάνονται 202 σκευάσματα.

Γ. Απόφαση αρ. πρωτ. 43196/13-4-2020 προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών & ενδοκοινοτικών συναλλαγών εμβολίων για τα οποία τεκμηριώνεται ή ενδέχεται να επέλθει μειωμένη διαθεσιμότητα ή/και έλλειψη. Συνολικά περιλαμβάνονται 31 εμβόλια.

 

 

Πηγή: https://healthmag.gr/