Τροπολογία για παρατάσεις συμβάσεων

Σε φορείς του δημόσιου συστήματος Υγείας

 

Τροπολογία με θέμα «Παρατάσεις συμβάσεων», στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Μαντάς. Ειδικότερα, με την παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης δίνεται η δυνατότητα, χωρίς την ενδιάμεση παρέμβαση περίπλοκων διοικητικών διαδικασιών, φορείς που παρέχουν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια φροντίδα υγείας να συνάψουν συμβάσεις με βάση τους καταρτισθέντες πίνακες. Με την παρ.2 της προτεινόμενης ρύθμισης, δίνεται η δυνατότητα στο ΠΓΝ Ιωαννίνων, με απόφαση του ΔΣ να καταρτίσει συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου προκειμένου να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες του νοσοκομείου, στο πλαίσιο της διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Με την παρ.3, παρατείνονται αυτοδικαίως για δύο (2) μήνες από την λήξη τους, οι συμβάσεις έργου που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (Α’ 140), προκειμένου να συνεχιστεί, η υγειονομική κάλυψη μεταναστών και προσφύγων.

 

Πηγη:HealthDaily