Τροπολογία για τη μοριοδότηση των επικουρικών

Από το υπουργείο Υγείας κατατέθηκε τροπολογία που καθορίζει πώς μοριοδοτείται το επικουρικό προσωπικό των νοσοκομείων για τη συμμετοχή σε προκηρύξεις μόνιμων θέσεων.

Η τροπολογία εντάχθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Προτείνεται το επικουρικό προσωπικό να μοριοδοτείται με 20 μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους 48 μήνες υπηρεσίας και με 7 μονάδες για κάθε μήνα  από τον 49ο μέχρι τον 84ο. Τα μόρια αυτά μπορούν να δώσουν στους επικουρικούς πλεονέκτημα έναντι υποψηφίων που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία ή άλλα ειδικά προσόντα.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της τροπολογίας, η εμπειρία του επικουρικού προσωπικού κρίνεται πολύ σημαντική, αφού οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν μεγάλη εξοικείωση με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του συστήματος Υγείας.

Το επικουρικό προσωπικό καλύπτει μεγάλα κενά στο ΕΣΥ, αφού οι προσλήψεις μονίμων γίνονται «με το σταγονόμετρο», ενώ απαιτείται μεγάλο διάστημα ωσότου τοποθετηθούν στις θέσεις τους οι διοριζόμενοι.

Η τροπολογία κατατέθηκε σε αναμονή προκήρυξης για περίπου 1.100 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, η οποία επρόκειτο να εκδοθεί αυτό το μήνα, αλλά πλέον παίρνει «παράταση» ως το τέλος Νοεμβρίου.

Τα παραπάνω δεν αφορούν τους επικουρικούς γιατρούς οι οποίοι επίσης καλύπτουν πολλά κενά στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας. Μάλιστα, 1.135 επικουρικοί αναμένεται να απολυθούν σε δύο “δόσεις”, στις 31 Δεκεμβρίου και στις 31 Ιανουαρίου του 2019. αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατές παρατάσεις των συμβάσεών τους.

Πηγη:https://www.onmed.gr