Τροπολογίες υπουργείου Υγείας στο νομοσχέδιο περί κατάργησης της μείωσης συντάξεων (ανατιμολόγηση φαρμάκων,κλειστοί προυπολογισμοι και παράταση προθεσμιών)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ