Υγεία: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ανακοινώθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Υγεία.

Η Εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα.

Αναλυτικά:

1. Αθανάσιος Παπανικολάου  Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Γεώργιος Ευστρατιάδης   Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Γεώργιος Πολίτης Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Ανδρέας Καρταπάνης    CEO – Εκτελεστικό Μέλος

5. Δημήτριος- Ελευθέριος Μαντζαβίνος  Εκτελεστικό Μέλος

6. Κωνσταντίνα Ψώνη   Εκτελεστικό Μέλος

7. Παναγιώτης Θρουβάλας    Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Σπυρίδων Καλακώνας   Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Ευστράτιος Παττακός  Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος  Μη Εκτελεστικό Μέλος

11. Φώτης Καρατζένης   Μη Εκτελεστικό Μέλος

12. Νικόλαος Δαμασκόπουλος   Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

13. Αθανάσιος Χριστόπουλος   Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr