ΥΠΕΚΥΠ 85093/15-9-22 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Οδηγίες για την υποβολή αίτησης πιστοποίησης της αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α. μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, σε κατά τόπους σημεία φυσικής εξυπηρέτησης πολιτών

85093-22-1 ΟΔΗΓΙΕΣ