Υπεύθυνη για Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων η Ζωή Ράπτη

Εκτός από την Ψυχική Υγεία, η νέα υφυπουργός Ζωή Ράπτη θα έχει στις αρμοδιότητες της και τις εξαρτήσεις, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση, που υπέγραψαν ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης και ο υπουργό Υγείας Β. Κικίλιας.

Η απόφαση προβλέπει ότι η κα Ράπτη θα έχει την άσκηση των αρμοδιοτήτων:

α) της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας του άρθρου 17 του π.δ. 121/2017 και

β) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του άρθρου 23 του π.δ. 121/2017.

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) η νομοθετική πρωτοβουλία και
β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

 

 

Πηγή: https://virus.com.gr/