Υπηρεσίες Υγείας και από τους φαρμακοποιούς! Τι αλλάζει το υπ.Υγείας

Υπηρεσίες υγείας σε πρωτοβάθμια επίπεδο θα μπορούν και επισήμως πλέον να παρέχουν οι φαρμακοποιοί της χώρας, όπως προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας το οποίο ψηφίζεται στη Βουλή.

Συγκεκριμένα σε τροπολογία του υπουργείου υγείας ορίζεται ότι με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχεια της φροντίδας του ασθενούς σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και της επίτευξης αποτελεσματικής εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού της χώρας, οι αδειούχοι φαρμακοποιοί δηλαδή οι φαρμακοποιοί που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και εργάζονται νόμιμα σε αδειοδοτημένα φαρμακεία, μπορούν να προβαίνουν σε συγκεκριμένες πράξεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ειδικότερα περιγράφεται ότι επιτρέπεται στα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο της λειτουργίας τους ως μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο αδειούχος φαρμακοποιός να προβαίνει στη διενέργεια εποχικού εμβολιασμού και στη χορήγηση αντιτετανικού ορού στους πολίτες ύστερα από σχετική πιστοποίηση. Με απόφαση του υπουργού υγείας αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου καθορίζονται ειδικότερα οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της προαναφερόμενης πιστοποίησης των φαρμακοποιών.

Η θεσμοθέτηση του ρόλου των φαρμακοποιών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ήταν αίτημα του κλάδου εδώ και καιρό, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που είχαν εκφράσει την άποψη ότι οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει και να χρεώνονται έναντι ενός μικρού συμβολικού ποσού.

 

Πηγη:https://www.healthreport.gr