Υποστήριξη έργου με τίτλο «Εφαρμογή μεταρρύθμισης του συστήματος Δημόσιας Υγείας»

Από τον Μηχανισμό Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) της ΕΕ

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έγκριση της πρότασης με τίτλο «Εφαρμογή Μεταρρύθμισης του Συστήματος Δημόσιας Υγείας», η οποία υπεβλήθη από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης (TSI).

H Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιολόγησε περισσότερες από 700 προτάσεις από τα 27 Κράτη – Μέλη, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων υπερέβη κατά πολύ την ετήσια κατανομή των 114.000.000 ευρώ, που προορίζονταν για το Μηχανισμό Τεχνικής Υποστήριξης (TSI). Όλες οι υποβληθείσες προτάσεις συμμετείχαν σε μια εξαιρετικά απαιτητική και ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής, την οποία συνέδραμαν συμβουλευτικά και άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Πηγη:HealthDailyυγ