Υποταγή άνευ όρων οι νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ για τους Οικογενειακούς ιατρούς.

Ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, ορίζεται σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) εγγεγραμμένους ενήλικες, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των Παιδιάτρων με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού είναι ένας (1) παιδίατρος ανά χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά, έως και 16 ετών.
Καθηκοντολόγιο:
• να διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους,
• να επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας,
• να συνδιαχειρίζεται τους χρόνιους ασθενείς και τις διαταραχές ψυχικής υγείας,
• να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας,
• να μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία,
• να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής-παρηγορητικής αγωγής και φροντίδας,
• να συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαίσιο των αναγκών του ασθενούς, της οικογένειάς του και του πληθυσμού μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής,
• να συμβάλλει στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, στην παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας,
• να λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων.
• να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας (όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4486/2017) και με τοπικές αρχές, και άλλους φορείς της κοινότητας.
Επιπλέον αρμοδιότητες
Να έχει την ευθύνη για την παραπομπή του πληθυσμού ευθύνης του σε άλλους ειδικούς ιατρούς και σε άλλα επίπεδα περίθαλψης, καθώς και σε διαγνωστικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών και προσυμπτωματικών ελέγχων.
Να αναλαμβάνει τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων στην κοινότητα, των μειζόνων παραγόντων κινδύνου και των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και αποκατάστασης, και να εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διασύνδεση με άλλους ειδικούς ιατρούς.
Να εκδίδει έντυπο παραπομπής, όταν κριθεί αναγκαία η παραπομπή του δικαιούχου σε ιατρό άλλης ειδικότητας ή σε δομή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Να υπόκειται στην εποπτεία του Περιφερειακού Συντονιστή του Το.Π.Φ.Υ. ως προς την παραπομπή των δικαιούχων-εγγεγραμμένων σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.
Να υποχρεούται να δηλώνει το ωράριο λειτουργίας του ιδιωτικού του ιατρείου, ανά ημέρα και εβδομάδα για την παροχή υπηρεσιών στην ΗΔΙΚΑ και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Να ενημερώνει τις ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες εγγράφως για τις ημέρες προγραμματισμένης απουσίας του, τουλάχιστον 10 (δέκα) ημέρες πριν !
Οι ημέρες μη παροχής υπηρεσιών σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν μπορούν να ξεπερνούν τις είκοσι (20) σε ετήσια βάση.
Οφείλει να εξυπηρετεί τα προγραμματισμένα ραντεβού του καθώς και τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν στον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του.
Να έχει υποχρέωση να δέχεται τον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του, στο ιατρείο του κατά τις ημέρες και ώρες που έχει δηλώσει στον Οργανισμό, να μεταβαίνει δε σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις και κατά την κρίση του στην οικία του ασθενούς, όταν ο τελευταίος λόγω νόσου δεν είναι σε θέση να μεταβεί στο ιατρείο.
Οι κατ’ οίκον επισκέψεις του οικογενειακού για τον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του, περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του και απαγορεύεται ρητά να ζητηθεί επιπλέον αμοιβή από τους ασφαλισμένους.
Οι κατ’ οίκον επισκέψεις δεν αποζημιώνονται με επιπλέον ποσό από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και πραγματοποιούνται και εκτός του δηλωμένου ωραρίου του ιατρείου του.
Απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα και λόγο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων η παρακράτηση ή η αποδοχή για φύλαξη, έστω και προσωρινά, βιβλιαρίων υγείας.
Δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του και απαγορεύεται ρητά να ζητήσει ή να εισπράξει επιπλέον αμοιβή.
Συμπερασματικά.
Ο ΕΟΠΥΥ ψάχνει για ιατρούς είλωτες όπου θα προσφέρουν «ΔΩΡΕΑΝ ιατρική λειτουργία» όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, που αυθαίρετα και καταχρηστικά αναγράφεται στα παραπεμπτικά και στις συνταγές των φαρμάκων τελευταία.
Το παράδοξο είναι πως τις υπηρεσίες αυτές, τις επιβάλει στο ιδιωτικά ιατρεία αλλά και στις κατ΄ οίκον επισκέψεις. Αποτελεί το τέλειο άλλοθι, προκειμένου να ικανοποιήσουν τα άρρωστα και ιδεοληπτικά τους σχέδια.
Κλείσιμο ιδιωτικών ιατρείων και εξαθλίωση του επιστημονικού προσωπικού της χώρας.
Το φαινόμενο, συνδέεται αναμφίβολα με τον λαϊκισμό και τον «κρατισμό» της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να επιβάλει, επηρεάζοντας αντίστοιχα τις προσδοκίες μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης.
Μιας κοινής γνώμης που παρασύρεται από αίολες υποσχέσεις και αμφιβόλου ποιότητος οράματα για μια δωρεάν περίθαλψη αγνοώντας τις σύγχρονες ανάγκες του πληθυσμού.
Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ο τρόπος που θα ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι στο ιατρικό προσωπικό της χώρας.
Ηλίας Τσέρκης
Παθολόγος
Γεν. Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
Μέλος Διοικούσας επιτροπής Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com