Υπουργείο Υγείας: Πρόσκληση σε γιατρούς του ΕΣΥ για στελέχωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ

Με απόφαση του υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους ανακοινώθηκε η πρόσκληση προς ιατρούς του κλάδου ΕΣΥ να δηλώσουν την διαθεσιμότητά τους να απασχοληθούν στο Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ). Στόχος είναι να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη 24ωρη λειτουργία του.

Οι γιατροί, πλην των Συντονιστών Διευθυντών, θα πρέπει να δώσουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση kepy-ekab@ekab.gr μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023. Κατά τη διαδικασία, οι γιατροί θα κληθούν κατά σειρά προτεραιότητας για προσωπική συνέντευξη.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση των γιατρών στο ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (Τέρμα οδού Υγείας, Αθήνα). Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση θα αρχίσει από τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, ενώ η συμμετοχή τους στην 24ωρη επιχειρησιακή λειτουργία του Κέντρου, θα αρχίσει με το πέρας της εκπαίδευσης.

Για την απασχόλησή τους στο ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ οι ιατροί αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις από τον προϋπολογισμό του ΕΚΑΒ. Στην πρόσκληση τονίζεται «επι ότι οι εφημερίες που πραγματοποιούν οι γιατροί του ΕΣΥ στο πλαίσιο της 24ωρης λειτουργίας του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ, δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό εφημεριών της οργανικής τους θέσης, ενώ δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της οργανικής τους θέσης για την απασχόληση στο ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ».

Η πρόσκληση προς τους γιατρούς προωθηθείται με ευθύνη των Διοικητών της 1ης και 2ης ΥΠΕ, σε όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα αρμοδιότητάς τους της Περιφέρειας Αττικής και στη συνέχεια οι διοικητές των νοσοκομείων υποχρεούνται να προωθήσουν την πρόσκληση σε όλες ανεξαρτήτως τις κλινικές και τα τμήματα και με ευθύνη των Διευθυντών και Προϊσταμένων, να ενημερωθεί όλο το ιατρικό προσωπικό αρμοδιότητάς τους και να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων.

Επίσης, σχετική ενημέρωση θα λάβουν οι γιατροί σε όλα τα Κέντρα Υγείας του Λεκανοπεδίου Αττικής (αρμοδιότητας 1ης και 2ης ΥΠΕ) και με ευθύνη των Διευθυντών τους να ενημερωθεί το προσωπικό τους.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ, (κ. Κωνσταντίνος Ουρανής, 2132143217,2132143190).

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/