Υπουργείο Υγείας: Ψηφιοποιείται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Τα σχέδια για Τηλεϊατρική και αξιολόγηση

Μία νέα ειδική επιτροπή καλείται από το υπουργείο Υγείας να προωθήσει και να υλοποιήσει το σχέδιο της ψηφιοποίησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ώστε όλα τα ιατρικά δεδομένα αλλά και πολλές υπηρεσίες να είναι «ηλεκτρονικές».

Η νέα επιτροπή που σύστησε το υπουργείο Υγείας, καλείται να συμβάλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών αλλά και να συντονίσει τις ενέργειες που απαιτούνται από το Υπουργείου Υγείας ώστε να διαμορφωθεί το πλαίσιο για τη μέτρηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Η επιτροπή θα πρέπει να διαμορφώσει και σε ένα συγκεκριμένο διάστημα προτάσεις για την επέκταση της εφαρμογής των ψηφιακών πρωτοκόλλων για την καλή κλινική πρακτική (νοσηλευόμενους ασθενείς, εφαρμογές Τηλεϊατρικής/Τηλεσυμβουλευτικής), καθώς και να διαμορφώσει το ακριβές πλαίσιο για την αξιολόγηση και αξιοποίηση των εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας (mobile apps κ.α.), ώστε να χρησιμοποιηθούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.).

Στο πλαίσιο αυτό θα συνεργασθούν τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο ΕΟΠΥΥ και άλλοι φορείς.

Ψηφιακές υπηρεσίες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Ήδη πάντως είναι διαθέσιμο για τους πολίτες το νέο Ψηφιακό Σύστημα Ραντεβού για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη που σχεδιάστηκε από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας. Πρόκειται για την πλατφόρμα finddoctors.gov.gr που υλοποιήθηκε από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Μέσω της πλατφόρμας, κάθε πολίτης μπορεί να κλείσει ραντεβού σε δημόσια δομή ή με ιδιώτη γιατρό πιστοποιημένο στο «Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης». Το ψηφιακό περιβάλλον είναι πολύ φιλικό, και απαιτείται μόνον η χρήση κωδικών Taxisnet καθώς και η επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ. Ο πολίτης επιλέγει γεωγραφική περιοχή και ακολούθως την προτίμησή του για ραντεβού σε δημόσια δομή ή ιδιώτη ιατρό.

Η ψηφιοποίηση όμως της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα περιλαμβάνει τόσο τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του ασθενούς, που θα περιέχει εκτός από τις ιατρικές του πληροφορίες και όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις που θα έχει κάνει. Όπως επίσης και την φαρμακευτική αγωγή που θα έχει ακολουθήσει αλλά και τις νοσηλείες.

 

 

Πηγή: https://www.healthreport.gr/