Υπουργικές οδηγίες για τον έλεγχο ποιότητας του νερού

Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για την ποιότητα του νερού σε νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις.

Η εγκύκλιος αφορά συγκεκριμένα όλα τα νοσοκομεία, κλινικές και Κέντρα Υγείας, καθώς και οίκους ευγηρίας, τουριστικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, φυλακές και στρατόπεδα και, όπως αναφέρει το κείμενο, έχει στόχο «την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος».

Η οδηγία υπενθυμίζει τη νομοθεσία βάσει της οποίας ελέγχεται η ποιότητα του νερού και τυχόν επιμολύνσεις από βακτήρια όπως οι εντερόκκοκοι και το E.coli.

Για το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και διατίθεται μέσω του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών Κέντρων Υγείας και οίκων ευγηρίας καθορίζονται επιπλέον έλεγχοι για ψευδομονάδα και λεγιονέλλα και δίνονται ανώτατες τιμές ανίχνευσης αυτών των μικροοργανισμών – η παρουσία ψευδομονάδας θα πρέπει να είναι μηδενική, ενώ για τη λεγιονέλλα ορίζεται ανώτατη τιμή 1000cfu/100ml νερού (η μονάδα cfu είναι αυτή που χρησιμοποιείται για τον αποικισμό μικροοργανισμών).

Για λεγιονέλλα θα πρέπει να ελέγχεται και σε τουριστικές – ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, φυλακές και στρατόπεδα, με την ίδια ανώτατη τιμή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η ποιότητα του νερού θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο με λήψη δειγμάτων τα οποία θα αποστέλλονται για ανάλυση στα αρμόδια εργαστήρια. Τα αποτελέσματα, αντίστοιχα, θα πρέπει να αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής.

Πηγη:https://www.onmed.gr/