ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης καθορισμού της διαδικασίας ένταξης στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ των ιατρών, που προέρχονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρίς ειδικότητα που υπηρετούν στους Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας των Υ.Π.Ε

Υπ. Απόφαση