Υπ. Υγείας: Και σε ιδιωτικά εργαστήρια οι εξετάσεις των οροθετικών!

Καταργείται η σύνδεση του ονομάτος και του ΑΜΚΑ στη γνωμάτευση και παραπομπή για εξετάσεις.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ! Έστω και με καθυστέρηση, όπως παραδέχεται το υπουργείο Υγείας, λαμβάνονται μέτρα για να διενεργείται με αξιοπιστία ο έλεγχος ιικού φορτίου HIV.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται εντός Ιουλίου να υλοποιηθεί το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τη διενέργεια του ελέγχου του ιικού φορτίου για τους οροθετικούς με HIV, μέσω πιστοποιημένων ιδιωτικών εργαστηρίων. Το μέτρο αυτό βασίζεται στη λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική γνωμάτευση και συνταγογράφηση παραπεμπτικών ασθενών με AIDS, από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Η νέα πλατφόρμα διασφαλίζει την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων υγείας των ασθενών, κατά τη διαδικασία που απαιτείται για τη συνταγογράφηση και εκτέλεση της εξέτασης στον ιδιωτικό τομέα. Ουσιαστικά, καταργείται η σύνδεση ονόματος ασθενή, ΑΜΚΑ και ασθένειας κατά τη γνωμάτευση και παραπομπή των ασθενών για εξετάσεις.

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς (ασφαλισμένους και ανασφάλιστους) να εξυπηρετηθούν και στον ιδιωτικό τομέα υγείας για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εξειδικευμένων διαγνωστικών εξετάσεων, διασφαλίζοντας την ανωνυμία και το απόρρητο.

Πηγη:http://www.healthreport.gr