ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.36979/9-7-24 : Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αποζημίωση της εξέτασης HPV-DNA TEST στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας»

36979-24 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

..