Υφαντόπουλος: Το καλύτερο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο είναι αυτό που βελτιώνει την υγεία του ασθενή

Την ανάγκη να υπάρξει μετρησιμότητα αλλά και αξιολόγηση στο σύστημα υγείας και ειδικότερα όταν μιλάμε για Μητρώα Ασθενών, τόνισε με έμφαση ο Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας – Οικονομικών της Υγείας ΕΚΠΑ Γιάννης Υφαντόπουλος, στην ομιλία του χθες, στο συνέδριο του Pharma Daily News με τίτλο «1ο Evidence Based Healthcare Conference».

Ο καθηγητής, επανέλαβε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν στην Ελλάδα Κέντρα Κόστους σε επίπεδο Κλινικής, πράγμα που θα βοηθήσει σημαντικά το σύστημα υγείας.

Επικριτικός όμως εμφανίστηκε στο θέμα του Οργανισμού Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας, σημειώνοντας ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου, ο HTA είναι Ανεξάρτητος και λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Αρχή. Το υπουργείο παρόλα αυτά, επιμένει ότι δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητος Οργανισμός, αλλά Επιτροπή συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Υφαντόπουλος παρουσίασε τα αποτελέσματα της σχετικής με την εφαρμογή των μητρώων ασθενών και των clinical guidelines στην Ελλάδα έρευνας Webrating Health στους επαγγελματίες υγείας.

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι είναι απαραίτητη η επιστημονική τεκμηρίωση και η βελτιστοποίηση λήψης αποφάσεων βάσει έρευνας και προτιμήσεις ασθενών. Είναι τα τρία κομβικά σημεία για την κλινική απόφαση. Στόχος η βέλτιστη θεραπεία, η κλινική αποτελεσματικότητα και η οικονομική αποδοτικότητα.

Όταν μιλάμε για μητρώα ασθενών στην Ελλάδα, μιλάμε ακόμα για χαρτούρα, υπογράμμισε και πρόσθεσε: Οι φάκελοι μιας κλινικής δεν είναι πάντα εύκολο να συνδυαστούν με τους φακέλους μιας άλλης κλινικής. Δεν αρκεί ότι βγάλαμε μια απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το θέμα δεν είναι απλώς να φτιάξεις μια βάση δεδομένων αλλά και να μπορεί να εφαρμοστεί. Άλλα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα έχουν ως εξής:

– Το 91% των γιατρών και το 91% των φαρμακοποιών είπαν “Δώστε μας, στοιχεία.” Συμφωνούν με την άσκηση της ιατρικής βάσει επιστημονικής – κλινικής τεκμηρίωσης.

– 74% των γιατρών και 82 % των φαρμακοποιών θεωρούν σημαντικά τα μητρώα ασθενών για την άσκηση πολιτικής υγείας στην Ελλάδα.

– Οι νέοι γιατροί και φαρμακοποιοί πιστεύουν περισσότερο στη σημαντικότητα των μητρώων ασθενών.

– Οι νέοι γιατροί και φαρμακοποιοί, πιστεύουν περισσότερο στην εξοικονόμηση πόρων από την εφαρμογή των μητρώων των ασθενών.

– Οι νέοι γιατροί πιστεύουν περισσότερο στην εξοικονόμηση πόρων λόγω εφαρμογής των κλινικών δεδομένων.

– 71% γιατρών 89% φαρμακοποιών θεωρούν σημαντική την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

– Οι φαρμακοποιοί θεωρούν σημαντικότερο το ΗΤΑ σε σύγκριση με τους γιατρούς.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο στρογγυλό τραπέζι, για το ποιο είναι το καλύτερο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο, υπογράμμισε ότι είναι εκείνο που βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Η ουσία είναι πόσο μακριά βρισκόμαστε από το να φανταστούμε έναν προϋπολογισμό που να βασίζεται στο κλινικό κέρδος. Πρέπει να υπάρχουν κέντρα κόστους στα νοσοκομεία, σε επίπεδο κλινικής.

Από την πλευρά του ο Κ. Αθανασάκης Οικονομολόγος Υγείας – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, στην ομιλία του υπογραμμισε μεταξύ άλλων:

Τα δεδομένα της οικονομικής αξιολόγησης σήμερα λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να παραχθούν αποφάσεις σχετικά με την αποζημίωση (ασφαλιστική κάλυψη) μιας τεχνολογίας υγείας (π.χ. των φαρμάκων), σχετικά με την τιμολόγηση μιας τεχνολογίας στο σύστημα υγείας και τη θέση μιας τεχνολογίας στον κλινικό αλγόριθμο. Η διαδικασία λήψης της απόφασης στο πλαίσιο μιας ΗΤΑ περιλαμβάνει μια σειρά παραμέτρων. Το ζήτημα είναι πώς μπορεί να ποσοστικοποιηθεί η σχετική βαρύτητα των παραμέτρων αυτών και να ενταχθεί σε μια αλγοριθμική διαδικασία της απόφασης.

Τα οικονομικά της υγείας έχουν ένα ρόλο διαιτητή ανάμεσα στην προσφορά (τεχνολογία) και τον πληρωτή (ασφάλιση)
Βασικός στόχος είναι η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση των ασθενών σε κατάλληλες θεραπευτικές αγωγές.
Βασικό εργαλείο είναι η θεμελίωση της αποδοτικότητας (value for money) στο πλαίσιο των ισχυουσών κοινωνικών αξιών
Τελικό ζητούμενο, η βελτίωση της ισότητας και της κοινωνικής ευημερίας, η διαφύλαξη των ορθών προβλέψεων του συστήματος και η άρση των στρεβλώσεων.

Πηγη:https://www.onmed.gr/