Φιλόδοξα σχέδια ΕΟΠΥΥ για το «θησαυρό» των δεδομένων ασφάλισης υγείας

Φιλόδοξο στόχο ανάδειξης του ΕΟΠΥΥ σε διεθνή πυλώνα έρευνας και καινοτομίας έχει η διοίκηση του Οργανισμού, επενδύοντας στην αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων.

Σε αυτή την κατεύθυνση δημιούργησε μια πλατφόρμα διάθεσης των δεδομένων ασφάλισης υγείας για ερευνητικούς σκοπούς, την οποία και πρόκειται για να παρουσιάσει σήμερα σε εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η δημιουργία της πλατφόρμας, βέβαια, αποτελεί μόλις το πρώτο βήμα σε μια μακρά διαδικασία, η οποία αποτελεί πολλαπλές συνέργειες.

Η υλοποίηση του εγχειρήματος, όμως, κατέστη δυνατή με την ομογενοποίηση των δεδομένων, από παρόχους υγείας και φάρμακο που χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς, των οποίων η περίθαλψη καλύπτεται από τον Οργανισμό. Για να καταστεί εφικτή αυτή η ομογενοποίηση ο ΕΟΠΥΥ δημιούργησε ένα από τα πιο σύγχρονα Data Center.

Ψηφιακή αναβάθμιση

Ο ΕΟΠΥΥ έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε μια ψηφιακή αναβάθμιση, που για να επιτευχθεί απαίτησε και τη δημιουργία μιας νέας Κεντρικής Υπολογιστικής Υποδομής (data center). Το προηγούμενο καθεστώς φιλοξενίας στους server του ΕΦΚΑ ήταν ανεπαρκές και δυσλειτουργικό. Η εν λόγω υποδομή, που φιλοξενείται στο κτήριο του Οργανισμού στην Πεύκη, τίθεται σε λειτουργία και η μετάπτωση των εφαρμογών στους νέους server ξεκινάει και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μήνα. Οι δυνατότητες της, δε, είναι ιδιαιτέρως ενισχυμένες, διαθέτοντας χαρακτηριστικά απαραίτητα για να στηρίξουν το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

Αρκεί να λάβουμε υπόψη πως καθημερινά με το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ συνδέονται 60 χιλιάδες απομακρυσμένοι χρήστες (πάροχοι) και 1300 υπάλληλοι του Οργανισμού, ενώ 100 χιλιάδες πολίτες αναζητούν ηλεκτρονικά πληροφορίες σχετικές με το Φορέα. Για αυτό και το σύστημα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο όλες τις ώρες και τις ημέρες, να αποκρίνεται άμεσα, να είναι φιλικό στο χρήστη, να διασφαλίζει τα δεδομένα και τηρεί σύγχρονα πρότυπα.

Το ίδιο το computer room έχει σύγχρονες υποδομές πυρασφάλειας και ασφαλούς πρόσβασης, κλιματισμό και αδιάλειπτη παροχή ρεύματος, αλλά και δυνατότητα επέκτασης. Με το νέο data center αυξάνει 6 φορές την υπολογιστική του ισχύ, 4 φορές την ταχύτητα πρόσβασης στο λογισμικό εφαρμογών και σε σταθερή βάση, προσφέρει ανεξαρτησία από εξωγενείς παράγοντες αλλά και απεριόριστη δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης νέων υπηρεσιών. Οδηγεί, δε, σε επιτάχυνση των διαδικασιών συγκέντρωσης δεδομένων και έκδοσης αναφορών και έτσι σε εξοικονόμηση πόρων και ανθρωποωρών. Υπολογίζεται, μάλιστα, ότι με τη νέα υποδομή εξοικονομούνται ανθρωπομήνες μόνο από το χρόνο αναμονής για την εκτέλεση των διαδικασιών, που θα γλυτώνουν πλέον οι υπάλληλοι.

Στην πράξη παρέχεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών επόμενης γενιάς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού. Μάλιστα, το data center του ΕΟΠΥΥ μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει όχι μόνο τις δικές του ανάγκες, αλλά και να φιλοξενήσει υπηρεσίες άλλων φορέων, του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Στο πλαίσιο του disaster recover, της προστασίας των δεδομένων από κάθε καταστροφή, θα υπάρχει διάχυση των backup και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έτσι, η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ να μην διαταραχθεί ακόμη και αν υπάρξουν καταστροφικά γεγονότα. Η επένδυση αυτή κόστισε περίπου 450 χιλιάδες ευρώ, από ίδιους πόρους.

Πλατφόρμα αξιοποίησης δεδομένων

Η ομογενοποίηση των δεδομένων και η αυξημένη υπολογιστική ισχύς επιτρέπει και την αξιοποίηση τους για τη χάραξη στρατηγικής, αλλά και στο πεδίο της έρευνας. Για τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ τα δεδομένα αυτά μπορεί να αποτελέσουν πηγή υψηλής επιστημονικής και πιθανών εσόδων για τα κρατικά ταμεία.

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η δημιουργία της πλατφόρμας διάθεσης των δεδομένων ασφάλισης του ΕΟΠΥΥ για ερευνητικούς σκοπούς. Εν ολίγοις, ερευνητές από όλο τον κόσμο θα έχουν πρόσβαση σε επιδημιολογικά και επιστημονικά δεδομένα (και όχι προσωπικά) 11 εκατ. ανθρώπων σε βάθος χρόνων.

Η δυνατότητα αυτής της αξιοποίησης έχει ήδη νομοθετηθεί από τις αρχές του 2016, όπως είχε γράψει το Virus, κατοχυρώνοντας στον ΕΟΠΥΥ τα δεδομένα. Αλλά αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο η αρχή, καθώς απαιτούνται περαιτέρω θεσμικές ρυθμίσεις και τον καθορισμό συγκεκριμένων διαδικασιών και κόστους.

Πάντως, βάσει του σχεδίου της διοίκησης, ερευνητές και επιστήμονες θα μπορούν να διαπιστώσουν κατά πόσο η μία θεραπεία είναι πιο αποδοτική από μια άλλη, σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κοκ. Θα πρόκειται δηλαδή για ερευνητικό έργο που θα οδηγεί σε συμπεράσματα με εφαρμογή παγκοσμίως. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ήδη ο οργανισμός διαθέτει επιτροπή εξέτασης αιτημάτων χορήγησης δεδομένων για έρευνα, που έχει όμως καθυστερήσεις, αποτέλεσμα της υποστελέχωσης.

Ο ΕΟΠΥΥ συλλέγει δεδομένα από όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και φαρμάκου στην Ελλάδα, τα δεδομένα αυτά ανωνυμοποιούνται για τη διασφάλιση του προσωπικού και εμπορικού απορρήτου και διατίθεται σε αρχείο, είτε σε excel είτε σε sdmx μορφή, έτοιμα για επεξεργασία ή ανάλυση, ενώ το σύστημα δίνει και τη δυνατότητα πρόβλεψης.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει στους ερευνητικούς φορείς να ζητήσουν δεδομένα, αφού πρώτα έχουν αγοράσει σχετικές άδειες, με πιστωτικές μονάδες. Βασική επιδίωξη είναι σε επόμενο στάδιο να μπορούν ενδεχομένως να κάνουν σε πραγματικό χρόνο και αναλύσεις επί των δεδομένων, χωρίς καν να βλέπουν συγκεκριμένα δεδομένα. Θα μπορεί ο ερευνητής, δηλαδή, γνωρίζοντας τη γραμμογράφηση της βάσης και με συγκεκριμένες εντολές, να παίρνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Μέχρι εκείνο το στάδιο όμως ο δρόμος είναι μάλλον μακρύς, με μόλις τα πρώτα βήματα να έχουν υλοποιηθεί…

 

Πηγη:https://virus.com.gr/