Χαρτογράφηση του πληθυσμού της Κρήτης

Για προώθηση έργου στον τομέα των μεταμοσχεύσεων

 

Η Περιφέρεια Κρήτης, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων (ΔηΤΟΒ) Κρήτης της Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, επισφραγίζουν την συνεργασία τους και την δέσμευσή τους, για την προώθηση της Δημόσιας Υγείας στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων και στην επιστήμη γενικότερα μέσω της υλοποίησης του έργου «Διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης για νοσήματα που χρήζουν αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, με δημιουργία αποθέματος μοσχευμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟπΑ), μετά από χαρτογράφηση των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας του πληθυσμού της Κρήτης». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 500.850€ και διάρκειας 18 μηνών και χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης και θα υλοποιηθεί με την διοικητική υποστήριξη του ΕΛΚΕ της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας καθώς και με την συνεργασία του προσωπικού των ΚΥ της Κρήτης καθώς και της Πανεπιστημιακής Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ. Σκοπός του έργου, είναι η χαρτογράφηση του πληθυσμού της Κρήτης, ώστε να καθοριστούν περιοχές με σπάνιους τύπους αντιγόνων ιστοστοσυμβατότητας των κατοίκων τους (και άρα με δυσκολία στην ανεύρεση συμβατών μοσχευμάτων), αλλά και η προώθηση του έργου της Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλιοπλακουντιακών Βλαστοκυττάρων Κρήτης στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Η επιτυχία του εγχειρήματος, το οποίο θα διασφαλίσει την υγεία του πληθυσμού της Κρήτης για νοσήματα που χρήζουν αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, στηρίζεται στη συμμετοχή των πολιτών μέσω της λήψης μικρής ποσότητας αίματος από το προσωπικό των Κέντρων Υγείας. Η λήψη αυτή γίνεται στα πλαίσια διενέργειας των εργαστηριακών τους εξετάσεων και δεν απαιτείται η συνταγογράφησή της.

 

Πηγη:healthDaily