Χαρτογράφηση των ιδιωτικών κλινικών σε όλη τη χώρα από τη Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών

Στην «χαρτογράφηση» των ιδιωτικών κλινικών που λειτουργούν σε όλη τη χώρα ξεκινά η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, ακολουθώντας την έγκριση του έργου χαρτογράφησης που αποφασίστηκε στο ΔΣ της UEHP (του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών) στη Βαρσοβία.
Healthview.gr
Στο πλαίσιο αυτό η ΠΕΙΚ προχωρά στην καταγραφή των σχετικών στοιχείων των μελών (επωνυμια νοσοκομείου, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα κ.λπ.). Στόχος του έργου είναι η μελέτη της τοποθέτησης και διανομής ιδιωτικών νοσοκομείων στην ΕΕ. Το έργο αυτό θα πρέπει πρώτα να περιγράψει την πραγματική κατάσταση των μελών της UEHP στην ΕΕ και να παράσχει περισσότερες πληροφορίες στις εθνικές και διεθνείς διοικήσεις, στις κυβερνήσεις, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα εθνικά και ευρωπαϊκά κοινοβούλια, στις ενώσεις κ.λπ. σχετικά με τη σημασία των ιδιωτικών παρόχων υγειονομικής περίθαλψης μέσω διαδραστικού χάρτη που θα διατίθεται στην ιστοσελίδα της UEHP.
Σε ένα δεύτερο βήμα, η UEHP θα αναπτύξει επιστημονική ανάλυση της θέσης των ιδιωτικών νοσοκομείων σύμφωνα με δείκτες κοινωνικοδημογραφίας σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Με αυτή τη μελέτη, θα αναπτύξει μια καλύτερη γνώση σχετικά με τις σχετικές επιπτώσεις του ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζει βιώσιμα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com