Χρέη 20ετίας αποπληρώνει σε ξένα κράτη ο ΕΟΠΥΥ

Ο Οργανισμός ήδη από το 2017 ενέταξε στις υποχρεώσεις προς αποπληρωμή, ληξιπρόθεσμες οφειλές δεκαετιών που δημιουργήθηκαν από την περίθαλψη Ελλήνων στο εξωτερικών.

Εντατικοποιούνται οι προσπάθειες «νοικοκυρέματος» των οφειλών του ΕΟΠΥΥ, ώστε η διοίκηση να καταφέρει να κερδίσει το στοίχημα να καταφέρει ο οργανισμός αφενός να πετύχει την εξόφληση των παρόχων σε χρόνο κάτω των 60 ημερών κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αφετέρου να μη φαίνεται ο κακοπληρωτής μεταξύ όλων των αντίστοιχων φορέων περίθαλψης στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουν δημοσιοποιηθεί αρκετές αποφάσεις του ΕΟΠΥΥ με βάση τις οποίες αποπληρώνονται χρέη προς παρόχους περίθαλψης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είχαν απαιτήσεις για έλληνες που περιέθαλψαν ακόμη και πριν από 20 χρόνια!

Όπως σταθερά δηλώνει ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρης Μπερσίμης, βασική μέριμνα είναι να συνεχιστεί η πορεία της ομαλοποίησης των πληρωμών και να επιτευχθούν μικρότεροι χρόνοι αποπληρωμής κάνοντας χρήση και της τεχνολογίας. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ΕΟΠΥΥ είναι της τάξης των 500 εκατ. ευρώ, όταν στις αρχές του 2016 ήταν περίπου 2 δις. ευρώ. Σήμερα ένα μέρος από τις συνολικές οφειλές αφορά σε χρέη προς άλλα κράτη τα οποία τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αποπληρωμών αναδρομικά μέσα στο 2017. Επρόκειτο για χρέη από τιμολογήσεις παρόχων υγείας του εξωτερικού τις οποίες τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία συνιστούν σήμερα τον ΕΟΠΥΥ έπρεπε να είχαν πληρώσει στο παρελθόν αλλά δυστυχώς δεν το είχαν κάνει.

Οι συνολικές αυτές οφειλές τις οποίες η σημερινή διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ενέταξε, ανέρχονταν στα 150 εκατ. ευρώ ενώ σήμερα είναι χαμηλότερες των 70 εκατ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικές μάλιστα οι αναρτήσεις στη Διαύγεια όπου διαπιστώνονται αποπληρωμές σε χώρες όπως για παράδειγμα στη Γαλλία για τιμολογήσεις σε φράγκα για τα έτη 1998 και μετά.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μέσα στο 2017 ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ τροποποιήθηκε έτσι ώστε να υπάρχουν τα αντίστοιχα κονδύλια αποπληρωμών. Συγκεκριμένα στο λογαριασμό «Νοσήλεια στο εξωτερικό- Ιδιωτικής Περίθαλψης & Ασφαλισμένων» πιστώθηκαν 28 εκατ. ευρώ ενώ για φέτος προβλέπονται 25 εκατ. ευρώ, στο λογαριασμό «Νοσήλεια στο εξωτερικό- Δαπάνες προς Ευρωπαϊκούς Φορείς» 1 εκατ. ευρώ (από 6 εκατ. ευρώ αρχικά) και 5 εκατ. ευρώ για το 2018 και τέλος στο λογαριασμό «Νοσήλεια στο εξωτερικό- Δαπάνες προς Ευρωπαϊκούς Φορείς προηγούμενης χρήσης» συνολικά πιστώθηκαν 107 εκατ. ευρώ, από 76 εκατ. ευρώ αρχικά, ενώ για φέτος είναι προϋπολογισμένα 10 εκατ. ευρώ.

Πέραν των παραπάνω, στην προσπάθεια να γίνονται πιο άμεσα οι εκκαθαρίσεις των υποβολών, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δοθεί στους παρόχους το εγχειρίδιο για τη διαδικασία υποβολών και ελέγχου. Στόχος της δημιουργίας αυτού του manual είναι η αποφυγή λαθών, παραλείψεων ή προβλημάτων εν γένει, που προκύπτουν συχνά και καθυστερούν την εκκαθάριση, ακόμη και σε θέματα ερμηνείας νομοθεσίας και κανονισμών, ειδικά σε περιπτώσεις των ιατρικών ελέγχων.

 

Πηγη:http://healthmag.gr