Χωρίς επαρκή μέτρα υγιενής και ασφάλειας η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πολλές ελλείψεις διαπιστώνει η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, που προτείνει συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Στα τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται να κατατεθεί το πόρισμα της Επιτροπής για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Την ιδια ώρα, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας προγραμματίζει εκτεταμένους ελέγχους στους ΟΤΑ, οι οποίοι – σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης – παρουσιάζουν «εξαιρετικά κακή εικόνα στον τομέα αυτό». Σύμφωνα με στοιχεία των δήμων, τα τελευταία 4 χρόνια έχουν γίνει 45 δυστυχήματα μόνο στις υπηρεσίες καθαριότητας.

Τις προτάσεις βελτίωσης που περιλαμβάνονται στο σχετικό πόρισμα παρουσίασε σε ημερίδα της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την Υγεία και την Ασφάλεια, ο πρόεδρος της  Επιτροπής Αξιολόγησης, καθηγητής Εργασιακών Σχέσεων και Κοσμήτορας της σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, Γιάννης Κουζής.

Τι προτείνεται 

Αναγκαία θεωρείται η σύσταση αυτοτελούς γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας σε κάθε δήμο, στο οποίο θα απασχολείται κατ’ αποκλειστικότητα τεχνικός ασφαλείας και θα εργάζεται γιατρός εργασίας. Η εξέταση από τον γιατρό εργασίας θα αποτελεί προϋπόθεση για το διορισμό κάθε εργαζομένου.

Σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, συστήνεται εμβολιασμός (κυρίως για ηπατίτιδα Β) και γραπτή ενημέρωση των υπαλλήλων για το βαθμό επαγγελματικού κινδύνου και τις ενδεχόμενες ασθένειες.

Προβλέπονται κυρώσεις για τα όργανα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις για την υγεία και ασφάλεια, όπως παροχή μέσων ατομικής προστασίας (κράνη, προστατευτικά γυαλιά και γάντια, σχοινιά και ζώνες ασφαλείας, γιλέκα οπτικής σήμανσης κ.α.).

Επίσης, προτείνεται η δημιουργία πρότυπου πλαισίου για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που θα συνδέεται με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ακόμη, ζητείται εντατικοποίηση των ελέγχων αλλά και υποχρεωτική εκπαίδευση του τακτικού και του έκτακτου προσωπικού πριν την τοποθέτηση σε μια θέση εργασίας.

Συγκεκριμένα μέτρα που θα θωρακίζουν την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων στους δήμους ζήτησε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης. «Καλώ τον υπουργό Εσωτερικών να συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από την ΠΟΕ-ΟΤΑ. Το σχέδιο νόμου που καταρτίζεται θα πρέπει να εξαλείφει την γραφειοκρατία και της αγκυλώσεις των προηγούμενων ετών», είπε μεταξύ άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ  ,https://www.onmed.gr