Χωρίς χημειοθεραπεία στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία!

Ελπιδοφόρα είναι τα αποτελέσματα μιας παγκόσμιας μελέτης, που δείχνει ότι στο άμεσο μέλλον μπορεί να προσφερθεί θεραπεία χωρίς χημειοθεραπεία σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL).

Στη μελέτη πήραν μέρος 120 ασθενείς, οι οποίοι έλαβαν συνδυασμό venetoclaxκαι obinutuzumabσε 6 κύκλους θεραπείας και ακολούθως μόνο venetoclax μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Τελικά, το 95% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία βρέθηκε να έχει πλήρη ρυθμό ύφεσης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις λευχαιμίας στο αίμα και οι ασθενείς δεν είχαν συμπτώματα.

Η Δρ Harriet Walker, ερευνήτρια κλινικών μελετών του Cancer Research UKκαι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Leicester, η οποία συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε:

«Η χημειοθεραπεία είναι σήμερα η πρώτη θεραπεία για την χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία. Ωστόσο, δεν είναι πάντα κατάλληλο σε ηλικιωμένους ασθενείς και σε άτομα που έχουν άλλα προβλήματα υγείας. Επιπλέον, μερικοί άνθρωποι αναπτύσσουν λευχαιμία, που καθίσταται ανθεκτική στη χημειοθεραπεία. Ενώ τα δεδομένα αυτής της μελέτης είναι ακόμη προκαταρκτικά, ο νέος συνδυασμός αξιολογείται τώρα σε άλλες μελέτες παγκοσμίως, καθώς θα είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το ποσοστό επιτυχίας του σε μεγαλύτερες ομάδες και σε περισσότερες περιστάσεις. Ωστόσο, ελπίζουμε ότι θα γίνει μια θεραπευτική επιλογή που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τους ασθενείς».

Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία είναι ένας τύπος καρκίνου, στον οποίο ο μυελός των οστών δημιουργεί πάρα πολλά λεμφοκύτταρα, τα οποία στη συνέχεια καταλαμβάνουν πολύ χώρο στον μυελό των οστών, έτσι δεν υπάρχει αρκετό περιθώριο για την παραγωγή φυσιολογικών ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων. Είναι η πιο κοινή μορφή χρόνιας λευχαιμίας στους ενήλικες.

 

Πηγη:https://virus.com.gr