Χωροταξικό «lifting» στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Σειρά έργων ανακαίνισης, μεγάλης κλίμακας, πραγματοποιούνται τον τελευταίο χρόνο στο παλαιό κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης τα Διοίκησης για την περίοδο 2016-2019.

Σύμφωνα με το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, στις 6-11-2018 υπογράφηκε η σύμβαση για να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες για το έργο της ανακατασκευής 23 λουτρών των θαλάμων νοσηλείας των κλινικών Παθολογικής, Χειρουργικής και πρώην Καρδιολογικής του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Παράλληλα, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι εργασίες ανακατασκευής των κλειστών και αδιάθετων μέχρι σήμερα χώρων που αναμένεται να στεγάσουν την Αιμοδοσία, τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την Μονάδα Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού, ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν και οι εργασίας για την ανακατασκευή της Ορθοπεδικής, Ουρολογικής, Οφθαλμολογικής και Ουρολογικής Κλινικής.

Επιπλέον, την τελευταία διετία έχουν ανοιχτεί και επαναλειτουργήσει οι ακόλουθοι κλειστοί και αδιάθετοι χώροι του νοσοκομείου:
• Οκτώβριος 2016: ανοίχτηκε η κλειστή βόρεια πτέρυγα στο ισόγειο του παλαιού κτιρίου στην οποία μετεγκαταστάθηκε και λειτουργεί το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
• Ιανουάριος 2018: ανοίχτηκε η κλειστή βόρεια πτέρυγα στον 4ο όροφο του παλαιού κτιρίου (πρώην Ορθοπεδική), όπου μετεγκαταστάθηκε και λειτουργεί το Καρδιολογικό Τμήμα.
• Μάρτιος 2018: ανοίχτηκε μία κλειστή αίθουσα ενδοσκοπήσεων στα Χειρουργεία στον 3ο όροφο του νέου κτιρίου η οποία λειτουργεί ως Αίθουσα Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού.

Επίσης, εντός του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί το άνοιγμα της κλειστής βόρειας πτέρυγας στον 1ο όροφο του παλαιού κτιρίου (πρώην ΜΕΘ) για τη μετεγκατάσταση της Αιμοδοσίας, καθώς και της κλειστής νότιας πτέρυγας στο 2ο όροφο του παλαιού κτιρίου (Πρώην Μαιευτήριο) για την ανάπτυξη Ενδοσκοπικής Μονάδας Πεπτικού, ενώ τέλος αναμένεται σύντομα η εκπόνηση της τεχνικής μελέτης για το άνοιγμα της κλειστής νότιας πτέρυγας στον 1ο όροφο του παλαιού κτιρίου (πρώην Μαιευτική/Γυναικολογική) για την ανάπτυξη Ψυχιατρικού Τμήματος.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι στις 8-11-2018 η Διοίκηση του νοσοκομείου ανακοίνωσε στους πολίτες της περιοχής την υλοποίηση ενός ακόμη στόχου: Ο νέος σύγχρονος Λαπαροσκοπικός Πύργος του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, αξίας 74.000 € εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία. Η προμήθεια του νέου πύργου συμπλήρωσε μια σειρά προμηθειών τα δύο τελευταία χρόνια στην κατεύθυνση της ανανέωσης/αναβάθμισης του εξοπλισμού των Χειρουργείων του νοσοκομείου (κλίβανος αποστείρωσης, πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων, υστεροσκοπική αντλία κ.α.).

 

Πηγη:https://virus.com.gr