Όλο το πολυνομοσχέδιο: Γενόσημα, rebate στα Φαρμακεία και “voucher” για ειδική αγωγή και οπτικούς

Στην εξίσωση της λιανικής τιμής με την ασφαλιστική σε όσα γενόσημα έχουν ποσοστό συμμετοχής 10% εισάγουν διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου των προαπαιτουμένων για την 4η Αξιολόγηση. Το μέτρο εκτιμάται πως θα λειτουργήσει ως κίνητρο για τους ασθενείς να επιλέγουν τα γενόσημα ενός φαρμάκου έναντι του πρωτότυπου σκευάσματος αναφοράς, όπως έγραψε το Virus.

Αριστοτέλους και Θεσμοί επεξεργάζονταν το εν λόγω κίνητρο καιρό τώρα, με ένα από τα πρώτα σενάρια να αναφέρει πως τη δαπάνη που προέκυπτε από την εκμηδένιση της συμμετοχής στα γενόσημα θα αναλάμβαναν οι φαρμακευτικές εταιρίες που τα παράγουν, σε αντάλλαγμα την απαλλαγή από το clawback. Οι ενστάσεις από τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου, που ενδεχομένως να καλούνταν να αναλάβουν το ποσό της αυτόματης επιστροφής που θα αφαιρούνταν από τις εταιρίες των γενοσήμων, ήταν άμεσες. Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν πως ένας τέτοιος μηχανισμός θα είχε νομικό κώλυμα.

Έτσι, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να προωθήσει μια εναλλακτική λύση θεσπίζοντας μέτρο που λειτουργεί ως αντικίνητρο για τους φαρμακοποιούς να προωθούν τα πρωτότυπα φάρμακα αναφοράς (οff patent) και το οποίο λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στην αύξηση της δαπάνης που θα προκύψει στον ΕΟΠΥΥ, με το μηδενισμό του 20%.  Έτσι, με διάταξη θεσπίζει νέο rebate 0,8% επί της λιανικής τιμής όλων των off patent, εκτιμώντας πως το βάρος στα φαρμακεία θα είναι αναλογικά μικρότερο, στην προσπάθεια αύξησης της διείσδυσης των γενοσήμων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως ανέφεραν στο Virus κύκλοι του Υπουργείου Υγείας, το κόστος από την εξίσωση λιανικής και ασφαλιστικής τιμής έχει υπολογιστεί στα 4,8 εκατ. ευρώ ετησίως. Με την ψήφιση του μέτρου, κατ’επέκταση, το δεύτερο εξάμηνο του 2018 αναμένεται να ανέλθει γύρω στα 2,4 εκατ. ευρώ, ποσό που αν επιμεριστεί στο σύνολο των φαρμακείων, αντιστοιχούν 200 με 300 ευρώ ανά φαρμακείο, το εξάμηνο. Εκτιμάται, λοιπόν, πως αυτό το ποσό είναι ενα βάρος που θα μπορούσαν να σηκώσουν τα φαρμακεία και θα στηρίξει την προσπάθεια για εξορθολογισμό της φαμρακευτικής δαπάνης. Οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών έχουν βέβαια άλλη γνώμη και αντιδρούν έντονα σε αυτή την εξέλιξη.

Όπως έγραψε το Virus, περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στο ΕΚΑΠΥ και τις κεντρικές προμήθειες, αλλά και μια “λύση” στο αδιέξοδο της συμβασιοποίησης της σχέσης μεταξύ ΕΟΠΥΥ, οπτικών και λειτουργών της ειδικής αγωγής.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υγείας θεσπίζει τη δημιουργία ενός ειδός “voucher”, μια ιατρική γνωμάτευση, για τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής και οπτικών. Για παράδειγμα, οι πολίτες θα παραλαμβάνουν το “voucher” μαζί με τη συνταγή για οπτικά από τον γιατρό τους και με αυτό θα προμηθεύονται τα γυαλιά τους από τα καταστήματα οπτικών, χωρίς να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει και για τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής.

Παράλληλα, αίρεται ο περιορισμός ανάπτυξης μόνο μιας ειδικότητας σε Μονάδες Ημερήσιες Νοσηλείας, οι οποίες με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα μπορούν να αναπτύσσουν περισσότερες, εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Με τροπολογία δεν αποκλείεται να  εισαχθούν τελικά οι διατάξεις για τη νέα ΠΦΥ και τη μετάθεση της πλήρους εφαρμογής του συστήματος παραπομπών στο επόμενο έτος.

Σε ό,τι αφορά τους κλειστούς προϋπολογισμούς βέβαια, κύκλοι του Υπουργείου αναφέρουν στο Virus πως θα υλοποιηθεί μια σταδιακή αναμόρφωση των ορίων των κεντρικών δαπανών, βάσει της προβλέπομενης αύξησης του ΑΕΠ, μετά την έξοδο από τα μνημόνια, όπως φαίνεται και στο άρθρο 25 για την επέκταση έως το 2022 του μέτρου του claw-back.

Τελικό Πολυνομοσχεδίου Ιούνιος 2018

ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

 

Πηγη:https://virus.com.gr