Όχι στις πανελλαδικές για ειδικότητα από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών

Καλεί σε διάλογο το υπουργείο για από μηδενικής βάσης διαμόρφωση ενιαίου Πανελλαδικού εκπαιδευτικού προγράμματος ανά ειδικότητα με αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα

Την αντίθεσή του στον ψηφισθέντα νόμο για την καθιέρωση πανελλαδικών εξετάσεων για τη λήψη της ειδικότητας, εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών σημειώνοντας πως ο νόμος ψηφίσθηκε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με θεσμικούς ή συνδικαλιστικούς φορείς του ιατρικού κλάδου και – το πιο σημαντικό – χωρίς να θεσπίζει καμία  ουσιαστική μεταρρύθμιση στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα των υπό ειδίκευση ιατρών.

Χαρακτηρίζοντας ως κοινό τόπο την ανάγκη μεταρρύθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη χορήγηση ιατρικής ειδικότητας, το Δ.Σ. του ΙΣΠ σημειώνει πως ο νόμος, όπως ψηφίστηκε, δεν ασχολείται με το σημαντικότερο κομμάτι της αναγκαίας μεταρρύθμισης, που είναι ο τρόπος και ο τόπος εκπαίδευσης (π.χ. εκπαιδευτικά κέντρα, περιεχόμενο ιατρικής ειδικότητας κλπ.) και παρεμβαίνει μόνο στο τέλος αυτής (στον τρόπο εξέτασης για τη λήψη ιατρικής ειδικότητας), εισάγοντας κάτι καινοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα: βαθμό αξιολόγησης (άριστα, λίαν καλώς και καλώς)!

“Φρονούμε ότι σε ένα ευνομούμενο σύστημα όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί θα πρέπει να έχουν εκπαιδευθεί άριστα και η διαδικασία εξετάσεων χρειάζεται μόνο για την πιστοποίηση της επάρκειας εκπαίδευσης” σημειώνει η διοίκηση του ΙΣΠ και προσθέτει: “Επίσης εισάγει κεντρικό σύστημα εξετάσεων σε δύο μόνο ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη). Μέχρι τώρα οι εξετάσεις για τη λήψη ιατρικής ειδικότητας, γίνονταν σε όλες τις πόλεις που είναι έδρες ιατρικών σχολών και έτσι θα πρέπει να παραμείνει. Για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των εξεταστών θα μπορούσαν αυτοί να προέρχονται από άλλα εκπαιδευτικά κέντρα”.

Ο ΙΣΠ κάλεσε το υπουργείο Υγείας να μη προβεί σε υλοποίηση ενός άλλου ανεφάρμοστου νόμου και ζήτησε διάλογο από μηδενική βάση με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ενιαίου Πανελλαδικού εκπαιδευτικού προγράμματος (ανά ειδικότητα) με αξιολόγηση των νοσηλευτικών μονάδων, των εκπαιδευτών, του προγράμματος σπουδών και της επαρκούς εκπαίδευσης του υπό ειδίκευση ιατρού, με αδιάβλητο και αντικειμενικό τρόπο, με στόχο την ανανέωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του “υπερήλικου” ΕΣΥ.

Πηγη:http://healthmag.gr/