1 δισ. ευρώ για το πρώτο κοινό ευρωπαϊκό έργο στον τομέα Υγείας

Το «πράσινο φως» έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρώτο σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος  για τη στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της πρώτης βιομηχανικής ανάπτυξης προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων. Πρόκειται για το IPCEI, το οποίο εκτιμάται ότι θα παρέχει καινοτομίες για την αντιμετώπιση ασθενειών και ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα καλυφθούν ανάγκες για ασθένειες οι οποίες μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να προληφθούν  ικανοποιητικά μέσα πρόληψης ή  για θεραπείας. Επιδίωξη είναι να αυξηθεί η ετοιμότητα της ΕΕ για τις αναδυόμενες απειλές κατά της υγείας. Το έργο, με την ονομασία «IPCEI Med4Cure», κοινοποιήθηκε από κοινού από έξι κράτη μέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Σλοβακία και Ισπανία. Ειδικότερα αφορά έργα έρευνας και ανάπτυξης που καλύπτουν όλα τα βασικά στάδια της φαρμακευτικής αλυσίδας αξίας, από τη συλλογή και μελέτη κυττάρων, ιστών και άλλων δειγμάτων, έως τις βιώσιμες τεχνολογίες παραγωγής πρωτοποριακών θεραπειών, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων θεραπειών, και την εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.

Στοχεύσεις των 14 έργων

Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών που υπερβαίνουν τα σημερινά δεδομένα της αγοράς και θα επιτρέψουν σημαντικές βελτιώσεις, ιδίως στους τομείς:

  • των διαγνωστικών λύσεων
  • της διαχείρισης σπάνιων ασθενειών,
  • της μικροβιακής αντοχής και
  • των καρκίνων.

Θεωρείται ότι εάν τα μεγάλα έργα που καλύπτονται από το IPCEI αποδειχθούν πολύ επιτυχημένα, δημιουργώντας πρόσθετα καθαρά έσοδα, οι εταιρείες θα επιστρέψουν μέρος της ενίσχυσης που έλαβαν στο αντίστοιχο κράτος μέλος (μηχανισμός επιστροφής).

Οι πόροι

Τα κράτη μέλη θα παράσχουν έως και 1 δισ. ευρώ σε δημόσια χρηματοδότηση, η οποία αναμένεται να αποδεσμεύσει επιπλέον 5,9 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτού του IPCEI, 13 εταιρείες με δραστηριότητες σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων εννέα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες θα αναλάβουν 14 ιδιαίτερα καινοτόμα έργα. Τα έργα αυτά  υπολογίζεται ότι θα οδηγήσουν σε περισσότερες από 70 προγραμματισμένες συνεργασίες.

Η ολοκλήρωση του συνολικού IPCEI προγραμματίζεται για το 2036, με χρονοδιαγράμματα που ποικίλλουν ανάλογα με τα επιμέρους έργα και τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Σύμφωνα με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 6.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Προσδοκίες

Στόχος είναι η επιτάχυνση της ιατρικής προόδου και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της υγειονομικής βιομηχανίας της ΕΕ με την ενίσχυση της ανακάλυψης φαρμάκων, ιδίως για ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, όπως οι σπάνιες ασθένειες, και την ανάπτυξη καινοτόμων και πιο βιώσιμων διαδικασιών παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων. Οι εξελίξεις αυτές θα βελτιώσουν την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης.

Εκτιμάται ότι το IPCEI Med4Cure θα συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη πολλών στόχων της ΕΕ για μια πιο πράσινη, ασφαλέστερη και ανθεκτική οικονομία, καθώς και για μια πιο προσιτή υγειονομική περίθαλψη, Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής στρατηγικής για την Ευρώπη και του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, καθώς και ο νέος Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας και η Πράσινη Συμφωνία.

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/