11 βραβεία αριστείας στον αν. καθηγητή Παναγιώτη Μπαμίδη

Η Τελετή Απονομής Βραβείων Αριστείας της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου.

«Έφερε» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ερευνητικά κονδύλια ύψους 963.929,77 ευρώ (ποσό που υπερβαίνει εκείνο που διαχειρίστηκαν συνολικά την ίδια περίοδο ολόκληρες Σχολές του ΑΠΘ), δημιούργησε 40 θέσεις εργασίας, το 10% του ποσού διατέθηκε, μέσω του ΕΛΚΕ-ΑΠΘ, στο υπόλοιπο πανεπιστήμιο για την κάλυψη των αναγκών του, έλαβε τρία (3) βραβεία σε Πανελλήνια και δύο (2) βραβεία σε Διεθνές Συνέδρια για ερευνητικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σε αυτά, πραγματοποίησε δεκαέξι (16) εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια σε πόλεις ανά τον κόσμο, όπως Λας Βεγγας (ΗΠΑ), Ντόχα (Κατάρ), Γκαίτενμποργκ (Σουηδία), Μπέρμιγκχαμ (Αγγλία), στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλες κ.ά.

Η δραστηριότητα του Αν. Καθηγητή Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση Παναγιώτη Μπαμίδη, μόνο για το έτος 2018, δεν περιορίζεται στα παραπάνω. Εξελέγη Πρόεδρος και μέλος Δ.Σ. Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών, επιλέχθηκε ως μέλος Συντακτικών Επιτροπών έξι (6) διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών, έλαβε με τους συνεργάτες Διεθνή Επιστημονική Διάκριση, επιλέχθηκε ως Πρόεδρος οργανωτικών επιτροπών και Επιστημονικής Επιτροπής τριών (3) Διεθνών Συνεδρίων, επιλέχθηκε ως αξιολογητής προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων διεθνούς εμβέλειας, επιλέχθηκε ως αξιολογητής τεσσάρων (4) διδακτορικών διατριβών σε ξένα πανεπιστήμια και κριτής εργασιών δεκαοκτώ (18) έγκριτων διεθνών περιοδικών.

Παράλληλα, ο κ. Μπαμίδης ανέπτυξε έντονη ιατρο-κοινωνική δραστηριότητα με την Ίδρυση Κοινότητας Συνεργασίας και Έρευνας για την Ανεξάρτητη Διαβίωση που ωφελεί 45 άτομα τρίτης ηλικίας, υποστήριξε το πρόγραμμα «Νοητική και Σωματική Ενδυνάμωση» σε Δήμο της Αττικής όπου επωφελούνται 100 άτομα, και προσέφερε τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη σε φορείς και Ιδρύματα μέσω της εφαρμογής του προγράμματος «Long Lasting Memories-Μνήμες που διαρκούν», που συνδυάζει νοητικές ασκήσεις με σωματική δραστηριότητα σε διασκεδαστικό περιβάλλον και έχει ως αποτέλεσμα να επωφελούνται άλλα 150 άτομα σε ετήσια βάση

Το πρόγραμμα «Long Lasting Memories-Μνήμες που διαρκούν» παρέχει αφιλοκερδώς κοινωνική φροντίδα και φροντίδα υγείας σε φορείς, όπως το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ “Τα Παιδιά της Άνοιξης’’, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής”-Παράρτημα Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Παρκινσονικών Ασθενών και Φίλων Βορείου Ελλάδος, ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος, το Κέντρο Αποκατάστασης και Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ Ο Σωτήρ, το Χαρίσειο Γηροκομείο Θεσσαλονίκης αλλά και πλήθος άλλων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζοντάς τους, τόσο τεχνικά όσο και συμβουλευτικά.

Σε ερευνητικά προγράμματα του κ. Μπαμίδη επιλέγονται να συμμετάσχουν, σε ετήσια βάση, 30 φοιτητές Ιατρικής του ΑΠΘ, μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για την Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στις Υπηρεσίες Υγείας. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιούνται τεχνολογίες που αναπτύσσονται από τον κ. Μπαμίδη και την ερευνητική ομάδα του για να εκπαιδεύονται οι φοιτητές Ιατρικής στη λειτουργία/χρήση αυτών. Τα προγράμματα εγκαθίστανται και εφαρμόζονται από τους φοιτητές Ιατρικής σε κοινωνικούς φορείς, ασκούμενοι μεν αλλά παρέχοντας ένα πρωτότυπο κοινωνικό έργο. Με αυτόν τον τρόπο, καλλιεργείται και αναπτύσσεται ο κοινωνικός χαρακτήρας του έργου των εκκολαπτόμενων ιατρών της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, μέσω της πρακτικής άσκησής τους, βελτιώνοντας την ποιότητας ζωής των ατόμων που χρήζουν ανάγκης.

Ο Αν. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Παναγιώτης Μπαμίδης θα τιμηθεί με έντεκα (11) Βραβεία Διακεκριμένων Επιδόσεων, ταυτόχρονα, σε πολλούς τομείς, Ιατρο-κοινωνικού Έργου & Προσφοράς, Διδακτικής Ικανότητας & Προσφοράς Εκπαιδευτικού Έργου, Έρευνας, Κλινικο-εργαστηριακού Έργου & Εφαρμογής Καινοτόμων Μεθόδων και Τεχνικών, Αναγνώρισης & Επιρροής, καθώς και Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών.

Η Τελετή Απονομής Βραβείων Αριστείας της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και ώρα 19.30, στην Αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr/