30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής: Η ιβουπροφαίνη ασφαλής και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του πόνου

Πολύ ασφαλής είναι η χρήση της ιβουπροφαίνη για την αντιμετώπιση του πόνου όταν δεν υπερβαίνεται η συνιστώσα δόση (3 δισκία το 24ωρο), σύμφωνα με μεταναλύσεις και κλινικές έρευνες, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε σχετική διάλεξη στα πλαίσια του 30ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενικής Ιατρικής.

Πολύ ασφαλής είναι η χρήση της ιβουπροφαίνη για την αντιμετώπιση του πόνου όταν δεν υπερβαίνεται η συνιστώσα δόση (3 δισκία το 24ωρο), σύμφωνα με μεταναλύσεις και κλινικές έρευνες, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε σχετική διάλεξη στα πλαίσια του 30ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενικής Ιατρικής.

Το προφίλ ασφάλειας/ανοχής της ιβουπροφαίνης, χορηγούμενο πάντα στους κατάλληλους ασθενείς σε OTC δόση και μέχρι 5 ημέρες, είναι συγκρίσιμο με αυτό της παρακεταμόλης και του Placebo.

Συγκεκριμένα ανασκόπηση 15 διπλών τυφλών τυχαιοποιημένων κλινικών ερευνών στις οποίες έγινε σύγκριση ημερήσιας δόσης ιβουπροφαίνης 200-400 mg, παρακεταμόλης 650-1000 mg και placebo, έδειξε ότι η ιβουπροφαίνη είχε τις ίδιες ανεπιθύμητες δράσεις με το placebo1. Όμοιος σχεδόν ήταν και ο αριθμός των ανεπιθυμήτων δράσεων σύμφωνα με επόμενη ανασκόπηση 8 διπλών τυφλών τυχαιοποιημένων κλινικών ερευνών, ανάμεσα και στην ημερήσια δόση ιβουπροφαίνης 800-1200mg και placebo.

Μια τρίτη ανασκόπηση 128 συγκριτικών διπλών τυφλών τυχαιοποιημένων κλινικών ερευνών με ιβουπροφαίνη και παρακεταμόλη , κατέδειξε ότι οι δύο ουσίες έχουν ισοδύναμο προφίλ ασφάλειας.

Ένα ακόμα σημαντικό συμπέρασμα /μήνυμα σύμφωνα με τον Καθηγητή Κλινικής Φαρμακολογίας και Δ/ντή του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας κο Δημήτρη Κούβελα, είναι το γεγονός ότι μελέτες έχουν δείξει χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι παρόλο ότι η Ιβουπροφαίνη χρησιμοποιείται συχνά σε δόσεις της τάξης των 600 mg για οξύ άλγος, το μέγιστο αναλγητικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται στα 400 mg/dose5.

Τέλος, ο καθηγητής τόνισε ότι ο Πρότυπος Κατάλογος Απαραίτητων Φαρμάκων για τον πόνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περιλαμβάνει μόνο 3 φαρμακευτικές ουσίες, μία εκ των οποίων είναι η ιβουπροφαίνη.

Συμπερασματικά τα παραπάνω ευρήματα αποδεικνύουν , ότι η ιβουπροφαίνη μπορεί να δοθεί από τον ιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ως αναλγητικό για αποτελεσματική και μακράς διάρκειας ανακούφιση απο τον καθημερινό πόνο, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια.

Πηγη:http://www.iatropedia.gr