7,8 δισ άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν και επιζητούν έναν κοινό πλούτο την υγεία

Τουλάχιστον οι μισοί άνθρωποι στον κόσμο εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη κάλυψη
βασικών υπηρεσιών υγείας
– περίπου 3,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ συμφώνησαν να
προσπαθήσουν να επιτύχουν καθολική κάλυψη υγείας (UHC) έως το 2030, ως μέρος
των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs)2
.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η αύξηση των παρεμβάσεων πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (PHC) σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος θα μπορούσε να σώσει 60 εκατομμύρια ζωές και να αυξήσει το μέσο προσδόκιμο ζωής κατά 3,7 χρόνια έως το 20301
.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Οι υπηρεσίες αποκατάστασης διακόπηκαν σχεδόν στα δύο τρίτα (63%) των χωρών, παρόλο που η αποκατάσταση είναι το κλειδί για μια υγιή  ανάρρωση ιδιαίτερα μετά από μία σοβαρή ασθένεια όπως ο COVID-19.
Σε πάνω από το 50% των χωρών, υπήρξε αναβολή δημόσιων προγραμμάτων ελέγχου &
πρόληψης (για παράδειγμα για καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας).
Σε έρευνα 155 χωρών από τον Π.Ο.Υ.
53% ανέφερε μερική ή ολική διακοπή των υπηρεσιών θεραπείας για υπέρταση,
49% για διαβήτη,
42% για καρκίνο και
31% για καρδιαγγειακές
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

 

Πηγή: https://iatro.gr/