8 στους 10 Έλληνες δεν εμπιστεύονται το μέλλον του συστήματος υγείας

Η άποψη των Ευρωπαίων σχετικά με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας τους εμφάνισε σημαντικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα

Έρευνα σχετικά με τις προσδοκίες των Ευρωπαίων στον τομέα της υγείας, στην οποία συμμετείχαν και Έλληνες, δείχνει την άποψή τους για τα συστήματα υγείας των χωρών τους, αλλά και τι είδους παρεμβάσεις αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βελτίωση των υγειονομικών δομών. Η έρευνα διεξήχθη από εταιρεία μελετών για λογαριασμό της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών της Γαλλίας.

Έγινε σε δείγμα 7.056 Ευρωπαίων, ηλικίας 18 ετών και άνω. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 1.000 άτομα από τη Γαλλία, 1.012 από τη  Γερμανία, 1.002 από την Ελλάδα, 1.027 από την Ιταλία, 1.012 από την Πολωνία, 1.003 από την Πορτογαλία και 1.000 από τη Σουηδία.

Η άποψη των Ευρωπαίων σχετικά με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας τους εμφάνισε σημαντικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι Γάλλοι, οι Σουηδοί και οι Γερμανοί εμφάνισαν μια θετική αντίληψη για τις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν –πάνω από τον μέσο όρο- ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι Πολωνοί και ιδιαίτερα οι Έλληνες που  αναμένουν μεγαλύτερη παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιωθούν τα πράγματα στον συγκεκριμένο τομέα.

Συνολικά, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι το σύστημα υγείας της χώρας τους ωφελεί την πλειονότητα των ανθρώπων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη Γαλλία (80%), τη Σουηδία (75%) και τη Γερμανία (71%) και σε μικρότερο βαθμό στην Ιταλία (63%) και στην Πορτογαλία (59%). Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι Πολωνοί και Έλληνες θεωρούν ότι το σύστημα υγείας τους ωφελεί μόνο μια μειονότητα πολιτών (69% στην Πολωνία, 67% στην Ελλάδα).

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες της Δυτικής και της Βόρειας Ευρώπης αισθάνονται, ως επί το πλείστον, καλά προστατευμένοι από το εθνικό τους σύστημα υγείας. Αυτό συμβαίνει κυρίως στη Γαλλία (85%, το 23% των οποίων θεωρεί ότι είναι “πολύ καλά προστατευμένο”), στη Γερμανία (83%) και στη Σουηδία (73%). Από την άλλη πλευρά, βρίσκονται οι Πολωνοί (35%) και οι Έλληνες (27%), οι οποίοι θεωρούν ότι η υγεία είναι προνόμιο των λίγων.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι Γάλλοι είναι ιδιαίτερα πεπεισμένοι ότι προστατεύονται καλύτερα από το σύστημα υγείας τους σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης (77%, το υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των 7 χωρών), έναντι των Γερμανών (64%). Οι πιο απαισιόδοξοι είναι οι Πορτογάλοι (50% ) και ιδιαίτερα οι Πολωνοί (64%), ενώ τα πρωτεία καταλαμβάνουν οι Έλληνες (71%).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι πολίτες στη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη είναι οι πιο σίγουροι για το μέλλον του εθνικού τους συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, αλλά δεν είναι πεπεισμένοι σε απόλυτους όρους. Έτσι, το 62% των Σουηδών και το 58% των Γερμανών εκφράζουν την εμπιστοσύνη στο μέλλον του συστήματος υγείας τους, και βρίσκονται λίγο παραπάνω από τους Γάλλους (55%) και τους Ιταλούς (54%). Αντιθέτως, οι  Έλληνες είναι μακράν οι πιο απαισιόδοξοι: 8 στους 10 Έλληνες δεν εμπιστεύονται το μέλλον του συστήματος υγείας τους, και το 31% δηλώνουν ότι «δεν είναι καθόλου σίγουροι».

Γενικώς, οι Ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει τις κυβερνήσεις για την εναρμόνιση των κοινωνικών δικαιωμάτων με το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και οδηγίες στον τομέα της υγείας (όπως υποχρεωτικά εμβόλια για όλους τους Ευρωπαίους, ομαδικές αγορές φαρμάκων σε επίπεδο Ένωσης κ.λπ.). Πιο πεπεισμένοι για την ανάγκη θέσπισης  της διαδικασίας για την εναρμόνιση των κοινωνικών δικαιωμάτων με την κοινότητα είναι οι Έλληνες (57%) και οι Πορτογάλοι (65% ).

Τέλος, οι πολίτες όλων των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα εξέφρασαν την αναγκαιότητα για αυξημένη επαγρύπνηση όσον αφορά την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και την επαγγελματική τους υγεία. Η ανησυχία για χρήση αυτών των δεδομένων κυμάνθηκε μεταξύ 62% και 72% ανάλογα με τη χώρα.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr