94% των ασθενών με ΧΑΠ χρησιμοποιούν εσφαλμένα τη συσκευή εισπνοής

Η σωστή τεχνική χρήσης της συσκευής εισπνοής είναι θεμελιώδης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πάσχοντες από Χρόνια Αναπνευστική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) επωφελούνται από τη φαρμακευτική τους αγωγή. Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, όμως, ποσοστό έως και 94% των ασθενών δεν χρησιμοποιούν εσφαλμένα τη συσκευή εισπνοής.

Όπως απέδειξε η έρευνα REAL, περίπου 30% των ασθενών δεν είχαν ελεγχθεί από επαγγελματία υγείας κατά την τελευταία 2ετία για να διαπιστωθεί εάν χρησιμοποιούσαν σωστά τη συσκευή εισπνοής. Η REAL είναι μια παγκοσμίως αντιπροσωπευτική έρευνα στην οποία συμμετείχαν πάνω από 750 άνθρωποι που πάσχουν από ΧΑΠ και η οποία παρέχει στοιχεία καθημερινής κλινικής πρακτικής για τους παράγοντες που επηρεάζουν την συμμόρφωση και την χρήση των συσκευών εισπνοής των ασθενών. Η έρευνα προσδιόρισε παράγοντες που ενδεχομένως μειώνουν τον κίνδυνο υποδοσολογίας ή υπερδοσολογίας, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών που αφορούν τη συσκευή.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ασθενείς που εκπαιδεύτηκαν στη χρήση της συσκευής εισπνοής είχαν σημαντικά μεγαλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία στις επακόλουθες επισκέψεις τους στον επαγγελματία υγείας, ενώ αισθάνονταν περισσότερο σίγουροι ότι είχαν λάβει την πλήρη δόση του φαρμάκου τους, σε σύγκριση με όσους δεν ελέγχθηκαν. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς η χαμηλή σιγουριά για τη λήψη της πλήρους δόσης μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή ή υπερβολική χρήση του φαρμάκου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, το γεγονός ότι οι νεότεροι σε ηλικία ασθενείς με ΧΑΠ (<65 ετών) είχαν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς να παίρνουν το φάρμακό τους, όπως προβλεπόταν. Πιστεύεται ότι αυτό συμβαίνει διότι οι νεότεροι σε ηλικία ασθενείς έχουν γενικά ηπιότερα συμπτώματα κι, ως εκ τούτου, μπορεί να μην αισθάνονται την ανάγκη να πάρουν το φάρμακό τους όσο τακτικά επιβάλλουν οι οδηγίες. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νεότεροι σε ηλικία ασθενείς επωφελούνται πλήρως από το φάρμακό τους.

“Η μη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή και η εσφαλμένη χρήση των συσκευών εισπνοής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς με ΧΑΠ να μην επωφελούνται πλήρως από τη θεραπεία τους. Η έρευνα REAL δείχνει ότι ενώ υπάρχουν προγνωστικά χαρακτηριστικά για τη συμμόρφωση, όπως η ηλικία και η σοβαρότητα της νόσου, υπάρχουν επίσης τροποποιήσιμοι παράγοντες όπως η σωστή εκπαίδευση, ο έλεγχος της τεχνικής χρήσης της συσκευής εισπνοής και η επιλογή της συσκευής που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε ασθενή” δήλωσε ο Γρηγόρης Ρομπόπουλος, Chief Scientific Officer της Novartis Hellas.

Η έρευνα REAL έδειξε ότι οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της κάθε συσκευής, τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν τη συμμόρφωση και τη σιγουριά των ασθενών ως προς την σωστή λήψη της δόσης. Πιο συγκεκριμένα, συνέκρινε τις εμπειρίες των ασθενών από τη χρήση τεσσάρων διαφορετικών συσκευών εισπνοής που χρησιμοποιούνται συχνά στη διαχείριση της ΧΑΠ:

  • συσκευή εισπνοής για τις θεραπείες της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) της Novartis,
  • συσκευή εισπνοής της GSK,
  • συσκευή εισπνοής της AstraZeneca,
  • συσκευή εισπνοής της Boehringer Ingelheim.

Η αναφερόμενη από τους ασθενείς συμμόρφωση στη θεραπεία τις τελευταίες 30 ημέρες ήταν μεγαλύτερη με τη συσκευή εισπνοής για τις θεραπείες της ΧΑΠ της Novartis, με σημαντικές διαφορές μεταξύ της συσκευής εισπνοής για τις θεραπείες της ΧΑΠ της Novartis και της συσκευής εισπνοής της GSK- 90% ανέφεραν συμμόρφωση, έναντι 65% αντίστοιχα. Η αναφερόμενη από τους ασθενείς σιγουριά για τη λήψη της πλήρους δόσης του φαρμάκου τους ήταν επίσης μεγαλύτερη με τη χρήση της συσκευής εισπνοής για τις θεραπείες της ΧΑΠ της Novartis – 93% των ασθενών ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν σίγουροι ή πολύ σίγουροι ότι είχαν λάβει την πλήρη δόση χρησιμοποιώντας τη συσκευή εισπνοής για τις θεραπείες της ΧΑΠ της Novartis, έναντι 80% με τη συσκευή εισπνοής της GSK, 84% με τη συσκευή εισπνοής της της AstraZeneca και 76% με τη συσκευή εισπνοής της Boehringer Ingelheim.

Από τους ασθενείς που δεν αισθάνονταν σίγουροι ότι είχαν πάρει την πλήρη δόση του φαρμάκου τους, λιγότεροι ανέφεραν υποδοσολογία ή υπερδοσολογία με τη συσκευή εισπνοής για τις θεραπείες της ΧΑΠ της Novartis. Η μεγαλύτερη διαφορά στην αυτοαναφορά της σωστής δόσης παρατηρήθηκε μεταξύ της συσκευή εισπνοής για τις θεραπείες της ΧΑΠ της Novartis και με τη συσκευή εισπνοής της Boehringer Ingelheim – 97% ανέφεραν ότι έλαβαν τη σωστή δόση με τη συσκευή εισπνοής για τις θεραπείες της ΧΑΠ της Novartis έναντι 50% με τη συσκευή εισπνοής της Boehringer Ingelheim.

“Το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της έρευνας REAL έδειξαν πως η αναφερόμενη από τους ασθενείς συμμόρφωση και σιγουριά χρήσης είναι σημαντικά μεγαλύτερη με τη συσκευή εισπνοής για τις θεραπείες της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) της Novartis, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες συχνά χρησιμοποιούμενες συσκευές εισπνοής, είναι ενθαρρυντικό” σχολίασε ο κ. Ρομπόπουλος. 

 

Πηγη:https://virus.com.gr