9,7 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για ευρωπαϊκό εμβόλιο κατά της CoViD-19

Ένα σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού του μηχανισμού ESI θα διοχετευτεί στην παρασκευή εμβολίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την καταβολή 9,76 εκατομμυρίων ευρώ προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Επείγουσας Υποστήριξης (ESI), ενέκρινε ο υπουργός Υγείας.

Το ποσό θα διατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά την εθνική συνδρομή στην προσπάθεια για ανάπτυξη εμβολίων κατά της CoViD-19.

Ο μηχανισμός ESI δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ένα σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού του θα διοχετευτεί στην παρασκευή εμβολίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα διατεθεί, επίσης, για την προμήθεια επαρκών ποσοτήτων εμβολίων για τα κράτη – μέλη, μέσω συμφωνιών προαγοράς με τις εταιρείες παρασκευής εμβολίων. Αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εμβόλια.

Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνάψει συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες για την αγορά πιθανού εμβολίου κατά της COVID-19, μόλις το εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

 • Η AstraZeneca και η συμφωνία προβλέπει αγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων, με δικαίωμα δυνατότητας αγοράς 100 εκατομμυρίων επιπλέον.
 • Η Sanofi-GSK, για την αγορά έως 300 εκατομμυρίων δόσεων.
 • Η Janssen Pharmaceutica NV, μία από τις φαρμακευτικές εταιρείες Janssen της Johnson & Johnson.
 • Η BioNTech-Pfizer, για αρχική αγορά 200 εκατομμυρίων δόσεων και για δικαίωμα δυνατότητας αγοράς 100 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων.
 • Η CureVac για την αγορά 225 εκατομμυρίων δόσεων.
 • Η Moderna για μια αρχική αγορά 80 εκατ. δόσεων και για τη δυνατότητα αγοράς 80 εκατ. επιπλέον δόσεων.

Η “Κομισιόν” συνεχίζει εντατικές συζητήσεις με άλλους παρασκευαστές εμβολίων.

Πληθυσμός

Όλα τα κράτη μέλη θα έχουν πρόσβαση στα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 ταυτόχρονα με βάση τον πληθυσμό τους.

Ο συνολικός αριθμός των δόσεων του εμβολίου θα είναι περιορισμένος κατά τα αρχικά στάδια της διάθεσης και πριν από την αύξηση της παραγωγής.

Οι ομάδες του πληθυσμού που θα εμβολιαστούν κατά προτεταιότητα είναι οι εξής:

 • Εργαζόμενοι σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας.
 • Πρόσωπα άνω των 60 ετών.
 • ‘Ατομα που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα λόγω της κατάστασης της υγείας τους
 • Εργαζόμενοι σε νευραλγικές θέσεις.
 • Πρόσωπα που δεν μπορούν να τηρήσουν φυσική απόσταση
 • Περισσότερο μειονεκτούσες κοινωνικοοικονομικές ομάδες.

Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμούν πως καθ’ όλη τη διάρκεια των αρχικών σταδίων εφαρμογής του εμβολιασμού, τα μέτρα μετριασμού, όπως η τήρηση φυσικής απόστασης, το κλείσιμο δημόσιων χώρων και η προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος, θα συνεχίσουν να αποτελούν τα κύρια εργαλεία Δημόσιας Υγείας για τον έλεγχο και τη διαχείριση των εξάρσεων της νόσου COVID-19.

Επιπλέον Πληροφορίες

 

 

Πηγή: https://www.iatronet.gr/