Aπάντηση στο ΚΕΣΥ σχετικά με την ομοιοπαθητική

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 της 266ης/15-12-2017 ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΣΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ-ΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κοιν. : Υπουργείο Υγείας, Ιατρικοί, οδοντιατρικοί, φαρμακευτικοί σύλλογοι της χώρας, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

 

Προς την Ολομέλεια του ΚΕΣΥ                                                   Αθήνα 14/9/18

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Οι κάτω υπογράφοντες είμαστε Έλληνες γιατροί και οδοντίατροι που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει την ομοιοπαθητική και αισθανόμαστε την ανάγκη να ανασκευάσουμε την  απόφασή σας σχετικά με την θεσμοθέτηση αυτής της θεραπευτικής μεθόδου. Στην απόφασή σας αναφέρετε επί λέξει:

«Η Ομοιοπαθητική δεν συνιστά ιατρικά ούτε φαρμακευτικά θεραπευτική

             επιστημονική μεθοδολογία και πρακτική. Δεν είναι ισότιμη ούτε 

            συμπληρωματική της Ιατρικής Επιστήμης. Δεν συνιστά ούτε καν εναλλακτική

            Ιατρική. Συνιστά Πρακτική και θα μπορούσε  να χρησιμοποιήσει   

           τον τίτλο «Ομοιοπαθητική Πρακτική».

           Σε κάθε περίπτωση αφορά μόνον ιατρούς και οδοντιάτρους, η λειτουργία των

           οποίων υπόκειται στον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

           Στον τίτλο «Ομοιοπαθητική Πρακτική» δεν θα πρέπει να αναφέρονται οι

           προσδιοριστικοί όροι «εναλλακτική ιατρική»,«θεραπευτική», «ιατρική πράξη»

          ή «θεραπευτική πρακτική» και άλλοι σχετικοί ιατρικοί τίτλοι και όροι.»

Στον ιδρυτικό Νόμο του ΚΕ.Σ.Υ. (Νόμος 1278/ΦΕΚ 105Α /31-8-82) που μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.e-nomothesia.gr/inner.php/kat-ygeia/n-1278-1982.html?print=1

και ιδιαίτερα στο  άρθρο 3, καθορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες του ΚΕΣΥ οι οποίες περιορίζονται στην γνωμοδότηση προς την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου υγείας επί των πολιτικών Υγείας, σχεδιασμού, αξιολόγησης κλπ. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι συμπεριλαμβάνεται στο ρόλο του ΚΕΣΥ η απόφανση επί επιστημονικών θεμάτων. Επίσης, δεν υπάρχει  καμία νομοθεσία που να ορίζει κάποιο Σώμα υπεύθυνο για την επιστημονική Αλήθεια, όχι μόνο στην Ιατρική αλλά και σε κανένα επιστημονικό πεδίο. Η πρόθεση του Νομοθέτη, για ένα συμβουλευτικό πολιτικό όργανο, γίνεται ακόμα πιο σαφής εάν δει κανείς το άρθρο 2 για τη σύνθεση του ΚΕΣΥ στο οποίο συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων της χώρας, των ασφαλιστικών ταμείων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας κ.α. πρόσωπα τα οποία κατά τεκμήριο δεν δύνανται να εκφέρουν άποψη για ιατρικά επιστημονικά θέματα ενώ η γνώμη τους είναι πολύτιμη για θέματα πολιτικής και σχεδιασμού. Οπότε  προκύπτει και το ερώτημα εάν στην ομόφωνη αυτή απόφαση συμπεριλαμβάνονται και  ψήφοι των μη επαγγελματιών Υγείας μελών του ΚΕΣΥ, δηλαδή των κκ. Δανιηλίδου, Λυμπέρη, Βεργόπουλου, Ασημακόπουλου, Παναγιωτοπούλου, Παπαδημητρίου, Μεταξάκη, Χριστοπούλου, Σαλούρου,  Κάντζιου, Καλαματιανού, Μπακαλέξη και Μπερσίμη.  Είναι σαφές ότι εάν κάποια εκ των  ανωτέρω μελών της ολομέλειας του ΚΕΣΥ εψήφισαν σχετικά με την επιστημονικότητα της Ομοιοπαθητικής επλήγη καίρια η σοβαρότητα της διαδικασίας. Γενικότερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ίδια η απόφανση περί της επιστημονικότητας ενός οιουδήποτε ζητήματος  δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο ψηφοφορίας! Οι επιστημονικές απόψεις επιβάλλουν την όποια ορθότητά τους μέσω της βασάνου του διαλόγου και της αντοχής τους στο χρόνο. Έτσι, θα ήταν ο ίδιος παραλογισμός εάν το ΚΕΣΥ, με άλλη πλειοψηφία και σε άλλη χρονική στιγμή, αποφάσιζε ότι η Ομοιοπαθητική συνιστά επιστημονική μέθοδο. Πρόκειται για επικίνδυνη λογική κατά την οποία εάν κάποια «Ομάδα επιρροής» διαθέτει μια πλειοψηφία σε ένα Σώμα, επιβάλλει την Αλήθεια της αρεσκείας της. Ψηφοφορία για την Αλήθεια υπήρξε ιστορικά μόνο για δογματικά θέματα στα πλαίσια κλειστών συστημάτων ιδεών όπως οι θρησκείες (Πχ Ιερά Εξέταση, Κονγκλάβιο του Καθολικισμού, Οικουμενικές Σύνοδοι κλπ).

Εξόφθαλμη αντίφαση  αποτελεί η τοποθέτηση ότι «αφορά ιατρούς και οδοντιάτρους» την ίδια στιγμή που η χορήγηση ομοιοπαθητικού φαρμάκου προς θεραπεία του ασθενούς, κατά την επίμαχη απόφαση του ΚΕΣΥ, δεν συνιστά….ιατρική πράξη! Διερωτώμεθα, ότι εφ όσον αφορά ιατρούς και οδοντιάτρους, πως είναι δυνατόν η  θεραπευτική χορήγηση ενός ομοιοπαθητικού φαρμάκου να μην είναι ιατρική πράξη ενώ εάν αυτοί σε άλλη περίπτωση χορηγήσουν αμοξικιλλίνη αυτό να είναι!  Ιατρικές πράξεις είναι το σύνολο των ενεργειών των λειτουργών Υγείας προς  θεραπεία των ασθενών  τους για τις οποίες αναλαμβάνουν την Αστική Ευθύνη. Δεν νοείται ιατρική πράξη αλα κάρτ όπως υπονοεί  το κείμενο απόφασης! Είναι προς τιμήν του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το ότι με ανακοίνωσή του υπερασπίσθηκε τα αυτονόητα που αγνόησε η εν λόγω απόφαση του ΚΕΣΥ:

http://www.isathens.gr/syllogos/arxeio-drasewn-isa/7922-isa-kataggellei-gnomodotisi-kesy-omoiopathitiki.html

Επιπροσθέτως, η απόφαση της επιτροπής Εκπαίδευσης-Μετεκπαίδευσης ΚΕΣΥ αντίκειται σε θεμελιώδεις νόμους της ΕΕ που αφορούν στην ελεύθερη διακίνηση επαγγελματιών Υγείας εντός των κρατών μελών, καθόσον θίγει τα επαγγελματικά δικαιώματα των ιατρών και οδοντιάτρων  που ασκούν την ομοιοπαθητική θεραπευτική στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ, εκθέτοντας  τη χώρα μας στην πιθανότητα κυρώσεων, εφ όσον γίνει νόμος του Κράτους. Στον σύνδεσμο που παρατίθεται αμέσως πιο κάτω διαβάστε ιδίως τις παραγράφους Ε, Ζ, ΙΒ

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0075+0+DOC+XML+V0//EL

Εν τω μεταξύ, η Ολομέλεια του ΚΕΣΥ, ενώ επέδειξε σπουδή στο να αποφανθεί για την επιστημονικότητα της Ομοιοπαθητικής(καθ’ υπέρβαση του νομοθετημένου ρόλου της)  αδιαφόρησε για το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Επαγγελματιών Υγείας-Τμήμα Β’ του Υπουργείου Υγείας  με ημερομηνία 27-10-2016, στο οποίο ζητείτο η γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ για το κανονιστικό πλαίσιο του χώρου της Ομοιοπαθητικής(εκπαίδευση, πιστοποίηση, φορέας εκπαίδευσης και πιστοποίησης κλπ). Υπενθυμίζουμε ότι η απουσία πλαισίου έχει επιτρέψει σε μη γιατρούς να χορηγούν ομοιοπαθητική θεραπεία, αφού προηγουμένως έχουν «φοιτήσει» σε «κέντρα εκπαίδευσης» τα οποία ουδείς ελέγχει, με προφανείς επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία. Ωστόσο, άλλα μείζονα νομοθετικά και επιστημονικά σώματα τηρούν αντίθετη στάση. Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου(που τελικά εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε C182/16-6-97) σχετικά με την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης της εναλλακτικής ιατρικής:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0075+0+DOC+XML+V0//EL

Επίσης την στρατηγική του ΠΟΥ για ενσωμάτωση των εναλλακτικών ιατρικών στα Συστήματα Υγείας:

http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/

Ακόμη, οι χώρες BRICS διακήρυξαν την επιθυμία τους για ενσωμάτωση των εναλλακτικών ιατρικών στα Συστήματα Υγείας τους:

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=946297

Εξ άλλου οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν νομοθετήσει για το καθεστώς των εναλλακτικών ιατρικών:

http://www.camdoc.eu/Pdf/CAMDOCRegulatoryStatus8_10.pdf

Σημειώνουμε ότι το δικαίωμα των ασθενών στην επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου που αφορά την θεραπεία τους είναι κατοχυρωμένο νομοθετικά σε όλο το δυτικό κόσμο:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf

γεγονός που υποχρεώνει τις κρατικές υπηρεσίες  να μεριμνούν για το καθεστώς των εναλλακτικών θεραπευτικών μεθόδων σεβόμενες το ανθρώπινο δικαίωμα των ασθενών  που τις επιλέγουν. Σε αυτό το πλαίσιο, των δικαιωμάτων των ασθενών, επιβάλλεται η αναγνώριση της δαπάνης των ομοιοπαθητικών φαρμάκων από τα ασφαλιστικά ταμεία (όπως εξάλλου συνέβαινε πριν μερικά χρόνια) καθώς και η ίδρυση μονάδων του Ε.Σ.Υ. που θα προσφέρουν ομοιοπαθητική θεραπεία στους ασθενείς που το επιθυμούν.

Όσο για την επιστημονικότητα της Ομοιοπαθητικής σας παραπέμπουμε στον σύνδεσμο του Homeopathy Research Institute(μιας διεθνούς ΜΚΟ που προάγει την έρευνα στο χώρο της Ομοιοπαθητικής) για μια ανασκόπηση των κλινικών ερευνών που αφορούν την Ομοιοπαθητική:

https://www.hri-research.org/resources/essentialevidence/clinical-trials-overview/

όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει κλινική δράση διαφορετική από το placebo,  το οποίο όπως είναι λογικό, δεν είναι συμβατό με δράση στα ζώα. Επ’ ευκαιρία, επισκεφθείτε κάποιες ιστοσελίδες ομοιοπαθητικών κτηνιάτρων:

http://www.iavh.org/en/   (Διεθνής Εταιρεία Ομοιοπαθητικών Κτηνιάτρων)

http://www.bahvs.com  (Βρεττανική Ομοιοπαθητική κτηνιατρική Εταιρεία)

Η άλλη  αντίρρηση σχετικά με την επιστημονικότητα της Ομοιοπαθητικής στηρίζεται στον άγνωστο μηχανισμό δράσης των ομοιοπαθητικών φαρμάκων και τα φυσικοχημικά φαινόμενα που  εμφανίζονται στις υπέρ-υψηλές αραιώσεις. Σημειώνουμε εδώ  ότι και στην Ακαδημαϊκή Ιατρική χρησιμοποιούνται φάρμακα χωρίς να είναι γνωστός ο τρόπος που δρούν. Για παράδειγμα ο τρόπος δράσης της μετφορμίνης ,του συχνότερα συνταγογραφούμενου φαρμάκου στον ΣΔ τύπου2, ξεκαθαρίστηκε πολύ πρόσφατα χωρίς αυτό να έχει εμποδίσει τη χρήση της τις προηγούμενες δεκαετίες!

https://clinicalpharmacist.gr/2013/11/04/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82/

Το ίδιο άγνωστος είναι και ο μηχανισμός δράσης της ιντερφερόνης στην πολλαπλή σκλήρυνση  η οποία χρησιμοποιείται παρά την τοξικότητά της

https://www.galinos.gr/web/drugs/main/nomcodes/08.08.03.01.03

Υπάρχει πληθώρα εργασιών που αποδεικνύει την αδιάσειστη πραγματικότητα  των φαινομένων  που συμβαίνουν στις υπερ-υψηλές αραιώσεις όπως μπορεί να δεί κανείς στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.hri-research.org/resources/essentialevidence/experimental-research/

Υπάρχει μάλιστα και διεθνές forum  φυσικών, χημικών, βιολόγων  και άλλων συναφών επιστημόνων που παρουσιάζονται αυτές οι εργασίες σε τακτικές συναντήσεις:

http://giri-society.org

Εξέχοντα μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας  υποστηρίζουν την σπουδαιότητα των φαινομένων των υπέρ-υψηλών αραιώσεων όπως ο περίφημος  νομπελίστας  ιατρικής του 2008 Lyc Montagnier  που ανακάλυψε τον ιό HIV θέτοντας τις βάσεις για τη θεραπεία του AIDS. Η εργασία του:

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12539-009-0036-7

Παρακάτω η συνέντευξή του στο περιοδικό Science και η επεξήγηση γιατί αποφάσισε να εργαστεί στο Πανεπιστήμιο της Σαγκάης, σε Ινστιτούτο που ίδρυσε  το Κινεζικό Κράτος, με αντικείμενο τις υπέρ-υψηλές αραιώσεις και το οποίο θα διευθύνει ο ίδιος:

http://science.sciencemag.org/content/330/6012/1732.summary

http://en.sjtu.edu.cn/news/sjtu-appointed-luc-montagnier-university-chair-professor/

Επίσης ο νομπελίστας φυσικός, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Cambridge,Brian Josephson υποστηρίζει την βασιμότητα της ομοιοπαθητικής και της επιστήμης των υπέρ-υψηλών αραιώσεων:

https://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/luc-montagnier-homeopathy-taken-seriously_b_814619.html

Τα άρθρα που θεμελιώνουν την ύπαρξη φυσικοχημικών φαινομένων στις υπερ-υψηλές αραιώσεις είναι πολλές εκατοντάδες  και είναι σε θέση να πείσουν κάθε καλόπιστο ερευνητή, για την μεγάλη αξία αυτών των φαινομένων όχι μόνον στο χώρο της θεραπευτικής  αλλά και της  φυσικής, της χημείας, των υλικών, της ενέργειας κλπ. Πρόκειται ουσιαστικά για μια καινούργια ήπειρο στο χώρο της επιστήμης που όταν κατακτηθεί θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της !

 

Αξιότιμες κυρίες , Αξιότιμοι κύριοι

Σήμερα που οι ασθενείς αυξάνουν τη  ζήτηση για την ομοιοπαθητική και τις άλλες εναλλακτικές θεραπείες:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3307506/

έχει μεγάλη σημασία όλοι οι εμπλεκόμενοι να αντιμετωπίσουν τα θέματα που προκύπτουν με επιστημονικό τρόπο. Έχει λείψει ένα συνέδριο, με δημοσιευμένα πρακτικά, που θα θέσει όλα τα αμφιλεγόμενα ζητήματα επι τάπητος για να συζητηθούν αυτά με νηφαλιότητα. Επίσης έχει λείψει μια αδιάβλητη ελληνική τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή με ομάδα ελέγχου, που θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα της Ομοιοπαθητικής και την δραστικότητα των υπερ-υψηλών αραιώσεων. Απαραίτητη προυπόθεση είναι η συμμετοχή στο σχεδιασμό ομοιοπαθητικών γιατρών που θα υποδείξουν η Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και η Ελληνική Εταιρεία Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Οδοντιατρικής, δεδομένου ότι  την ίδια νοσηρή κατάσταση μπορεί να θεραπεύουν περισσότερα του ενός ομοιοπαθητικά φάρμακα, πράγμα που δημιουργεί την ανάγκη για μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες.

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι

Εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι η επιστημονική μας κοινότητα έχει στοχοποιηθεί άδικα και διασύρεται από δεκάδες ιστότοπους και κακόβουλα δημοσιεύματα που υπηρετούν εμπορικά συμφέροντα. Εκφράζουμε όμως και την αποφασιστικότητά μας να μην γίνουμε οι μάγισσες που θα καούν στην πυρά της  «Ομοιο-φοβίας». Θα θέλαμε να μας αγκαλιάσετε με συναδελφικότητα και να προστατεύσετε τη Δημόσια Υγεία, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας,  θωρακίζοντας το χώρο από τους τυχάρπαστους.

Βαθειά μας πεποίθηση είναι ότι το συμφέρον των ασθενών μας υπηρετεί η διαμόρφωση μιας Ενοποιημένης Ιατρικής(Integrated Medicine) με ενδείξεις για τις διάφορες νοσηρές καταστάσεις και όρια εντός των οποίων η κάθε μέθοδος (Ακαδημαϊκή Ιατρική ή  Εναλλακτική) εφαρμόζεται.

 

Με πραγματική εκτίμηση

1)Αλμπάνης Ιωάννης, οδοντίατρος, Ιμέρας 1, Θεσσαλονίκη.

2)Αργυροπούλου Γεωργία, πνευμονολόγος,28ης Οκτωβρίου 39-41, Βόλος

3)Αριστοτέλους Μαρία, οδοντίατρος, Σκόπα 1, Νέα Σμύρνη, Αθήνα.

4)Δαμία Μαριάννα, πνευμονολόγος,Αμεινοκλέους19-21, Ν Κόσμος, Αθήνα

5)Ζήση Θεοδώρα, οδοντίατρος, Β. Όλγας 65, Θεσσαλονίκη.

6)Κλάιν Σουζάνα, Γενικός Ιατρός, Χρυσάνθου Παγώνη 10, Καλαμάτα.

7)Κατσακιώρης Πάνος, Ιατρός, Χαρ. Τρικούπη 4, Αγρίνιο.

8)Κοτσμανίδου Αναστασία, Γενικός Ιατρός, 28ης Οκτωβρίου 39-41, Βόλος.

9)Λέντζα Ευαγγελία, Ιατρός, Περικλέους 1, Μαρούσι, Αθήνα

10)Λέφας Μιχάλης, Γενικός Ιατρός, Αγ. Μελετίου 7, Κυψέλη, Αθήνα.

11) Λουμάκης Παναγιώτης, Γενικός Ιατρός, Finglas Medical Centre, Dublin, Ireland.

12)Μιχαλάκης Μιχαήλ, οδοντίατρος, Λ.Κηφισσίας 38, Αθήνα

13)Μιχαλιάδης Αχιλλέας, Νεφρολόγος, Ιάσωνος Καλαμπόκα 29, Χίος.

14)Πανάγου Αρετή, Χειρουργός Παίδων, Λεωνίδου 70, Σπάρτη.

15)Πάνου Δημήτρης, Παθολόγος, Α. Κασιούμη 23, Σταυράκι, Ιωάννινα.

16) Παπαδάκη Ελένη, οδοντίατρος, Προφήτης, Θεσσαλονίκη.

17)Πλακάκη Γεωργία, Παιδοψυχίατρος, Τσιμισκή 99, Θεσσαλονίκη.

18) Σιμαδοπούλου Τάνια, Γενικός Ιατρός, Μηνά Ρωμανίδη 3, Συκιές, Θεσσαλονίκη

19)Τάχου Αθηνά, οδοντίατρος, Μιλτιάδου 13, Χολαργός, Αθήνα.

20)Τεόπουλος Αθανάσιος, Ψυχίατρος, Ανδρέου Παπανδρέου 78, Θεσσαλονίκη

21)Τζιτζιλή Στέλλα, οδοντίατρος, Βασιλείου Β’ 2, Θεσσαλονίκη

22)Τσάμης Νικόλαος, Γενικός Ιατρός, Καλλισπέρη 24, Ακρόπολη Αθήνα.

23)Χαντζάρα Μαρία, παιδίατρος, Ύδρας 27, Κ. Χαλάνδρι, Αθήνα.

24)Χατζημανουήλ Αφροδίτη, οδοντίατρος, Δ. Γληνού 34, Θεσσαλονίκη.