Mε ταχείες διαδικασίες οι προσλήψεις Ιατρών

Δηλώσεις Β. Κοντοζαμάνη στη Βουλή

 

Προσλήψεις με επιτάχυνση διαδικασιών ειδικευόμενων και ειδικευμένων γιατρών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες από τον κορονοϊό, προβλέπει

 

  • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η οποία βρίσκεται σε διαδικασία ψήφισης από τη Βουλή. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο χρόνος απασχόλησης των τοποθετούμενων ιατρών προσμετράται ως χρόνος άσκησης στην ειδικότητα, για την οποία εκκρεμεί η αίτησή τους, για ισόχρονο χρονικό διάστημα με την εκ μέρους τους παροχή υπηρεσιών στο νοσοκομείο. Ο προσμετρώμενος χρόνος στην ειδίκευση απομειώνει ισομερώς τον εναπομείναντα χρόνο εκπαίδευσης σε κάθε επιμέρους αντικείμενο εκπαίδευσης κατά την ειδίκευση. Οι τελούντες υπό διαδικασία πρόσληψης ειδικευόμενοι ιατροί δύνανται να προσέλθουν άμεσα προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη διοίκηση του νοσοκομείου, στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση πρόσληψης. Η σύμβαση είναι ανώτατης διάρκειας τεσσάρων μηνών, με τοποθέτηση στην ίδια οργανική θέση για την οποία εκκρεμεί η τοποθέτησή τους. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, γιατροί που τελούν σε παράταση της εξειδίκευσής τους δύνανται, ενόσω τελούν στην παράταση αυτή, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως επικουρικό προσωπικό χωρίς να καθίσταται αναγκαία η προηγούμενη υποβολή παραίτησης. Σε περίπτωση πρόσληψής τους ως επικουρικών, λύεται αυτοδικαίως η σύμβασή τους ως εξειδικευομένων.

 

Μιλώντας χθες στη Βουλή για τις προσλήψεις, ο Β. Κοντοζαμάνης ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Σε λίγες μέρες, το ΕΣΥ κατάφερε να γίνουν όσα δεν έγιναν τόσα χρόνια. Καταφέραμε να διορθώσουμε στρεβλώσεις, ελλείψεις του παρελθόντος και να ενισχύσουμε το ΕΣΥ, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό και βεβαίως, την επόμενη ημέρα να έχουμε βάλει τη βάση για ένα πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό, πιο αποδοτικό σύστημα υγείας, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών. Μέσα σε λίγες ημέρες, το ΕΣΥ κατάφερε να λειτουργήσει 75 νέες κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας. Μέσα σε λίγες μέρες, το ΕΣΥ κατάφερε να εγκρίνει περισσότερες από 4200 προσλήψεις ιατρικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού και αυτή τη στιγμή, περισσότερες από 2000 θέσεις ήδη έχουν πληρωθεί. Ως ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, έχουμε πει και σε επίκαιρες ερωτήσεις που έχουμε απαντήσει και στο παρελθόν, ότι θα είμαστε σε θέση σταδιακά να μετατρέψουμε τις θέσεις του επικουρικού προσωπικού σε θέσεις επιμελητών Β’, δηλαδή σε μόνιμες θέσεις του ΕΣΥ, που τόσο έχουμε ανάγκη.

 

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός τόνισε, ότι το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό θα παραμείνει στη θέση του και μετά την κρίση, διότι οι ανάγκες του συστήματος υγείας είναι πολλές.

 

Έχουμε πάρει και άλλα μέτρα για το προσωπικό. Χαρακτηριστικά αναφέρω, ότι προχωράει η διαδικασία κρίσεως και διορισμού των 950 θέσεων επιμελητών Β’ στο ΕΣΥ. Όπου υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος θα προσληφθεί άμεσα και οι άλλοι υποψήφιοι που δεν υπηρετούν αυτή τη στιγμή σε θέσεις επικουρικού προσωπικού, μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΥ ως επικουρικό προσωπικό. Επίσης, προχωράμε στην αύξηση του ορίου σε ό,τι αφορά την υπέρβαση των εφημεριών στα δημόσια νοσοκομεία, από το 9% στο 15% για τους επόμενους τέσσερις μήνες, για να ανταμείψουμε τους μαχητές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης.».

 

 

Πηγη:HealthDaily