Ελληνική μελέτη για τη μετάλλαξη του κορωνοϊού

Η υπολογιστική ανάλυση του DNA 1.800 δειγμάτων SARS-CoV-2, επιτρέπει να κατανοήσουμε με ακρίβεια την πρόσφατη εξελικτική του πορεία.

Η τρέχουσα πανδημία του COVID-19 προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2, και εξακολουθεί να εξαπλώνεται ραγδαία σε όλον τον κόσμο. Μελέτη ερευνητών των Ινστιτούτων Πληροφορικής και Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, δίνει νέα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του ιού.

Η υπολογιστική ανάλυση του DNA 1.800 δειγμάτων SARS-CoV-2, επιτρέπει να κατανοήσουμε με ακρίβεια την πρόσφατη εξελικτική του πορεία και τους μηχανισμούς προσαρμοστικότητάς του, καθώς δεν υπάρχει ακόμη αποτελεσματική θεραπευτική ούτε και προληπτική στρατηγική.

Αυτή η μελέτη αποσκοπεί στην κατανόηση φαινομένων όπως ο γενετικός ανασυνδυασμός, ο ρυθμός μετάλλαξης και γεγονότα προσαρμογής στο DNA του SARS-CoV-2 που μπορεί να συνέβαλαν στην εξέλιξή του.

Τα αποτελέσματα της μελέτης, υποδηλώνουν ότι το DNA του κορωνοϊού του παγκολίνου μπορεί να έχει ανασυνδυαστεί με αυτό του κορωνοϊού της νυχτερίδας ή το DNA του σκαντζόχοιρου με αυτό του σπουργιτιού, φαινόμενα που είναι πιθανό να έχουν συμβεί στο παρελθόν και να έχουν επηρεάσει την εξέλιξη του SARS-CoV-2.

Εντοπίστηκαν επίσης τμήματα του DNA, που ενδεχομένως έχουν συμβάλει στη μεγαλύτερη ικανότητα επιβίωσης και διάδοσης του ιού. Παρόμοια φαινόμενα ανασυνδυασμών ενδέχεται να έχουν συμβεί πρόσφατα και σε ανθρώπους, παρά το ότι αυτό δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί άμεσα.

Επιπλέον, εκτιμήθηκαν οι παράμετροι ενός δημογραφικού σεναρίου κατά το οποίο λαμβάνει χώρα υποθετική εκθετική αύξηση των πληθυσμών SARS-CoV-2 που έχουν μολύνει ευρωπαϊκές, ασιατικές και βόρειες αμερικανικές ομάδες, και αποδείχθηκε ότι μια ταχεία εκθετική αύξηση του μεγέθους του πληθυσμού SARS-CoV-2 μπορεί να δικαιολογήσει τον παρατηρούμενο πολυμορφισμό  στο DNA του.

Η μελέτη αυτή, πέρα από τα καινούρια ευρήματα που παρουσιάζει, μπορεί να συνεισφέρει και στην ορθότερη κατανόηση των συσχετίσεων των DNA του ιού με τη σοβαρότητα της νόσου και την αλληλεπίδραση με το DNA του ανθρώπου.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό bioRxiv με τίτλο ‘’Population genomics insights into the recent evolution of SARS-CoV-2.’’

 

Πηγή: https://www.iatronet.gr/

 

Πρόσφατη ερευνητική μελέτη αποκαλύπτει νέα δεδομένα για τη μετάλλαξη του κορωνοϊού

Απρ 30, 2020

Η υπολογιστική ανάλυση της πλήρους αλληλουχίας 1.800 γονιδιωμάτων SARS-CoV-2, επιτρέπει να κατανοήσουμε με ακρίβεια την πρόσφατη εξελικτική του πορεία και τους μηχανισμούς προσαρμοστικότητάς του, καθώς δεν υπάρχει ακόμη αποτελεσματική θεραπευτική ούτε και προληπτική στρατηγική.Σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν υπολογιστικές μέθοδοι της Γενετικής των Πληθυσμών για την κατανόηση φαινομένων όπως ο γενετικός ανασυνδυασμός, ο ρυθμός μετάλλαξης και γεγονότα προσαρμογής  στο γονιδίωμα του SARS-CoV-2 που μπορεί να συνέβαλαν στην εξέλιξή του. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι το γονιδίωμα του κορωνοϊού του παγκολίνου μπορεί να έχει συνεισφέρει στο γονιδίωμα του SARS-CoV-2 μέσω ανασυνδυασμού του με το γονιδίωμα του κορωνοϊού της νυχτερίδας. Επίσης, εντοπίστηκαν ενδείξεις και για ανασυνδυασμό με κορωνοϊούς άλλων ειδώνόπως πχ στον σκαντζόχοιρο και το σπουργίτι που ενδεχομένως έχουν συμβεί στο παρελθόν και έχουν επηρεάσει την εξέλιξη του SARS-CoV-2.  Εντοπίστηκαν επίσης στόχοι φυσικής επιλογής, δηλαδή τοποθεσίες στο γονιδίωμα που ενδεχομένως έχουν συμβάλει στην μεγαλύτερη ικανότητα επιβίωσης και διάδοσης του ιού.

Παρόλο που τα συμβάντα ανασυνδυασμού σε ανθρώπινους ξενιστές δεν μπορούν να εκτιμηθούν άμεσα, λόγω της μεγάλης ομοιότητας των γονιδιωμάτων SARS-CoV-2, συνάγεται, με τη χρήση ανάλυσης ανισορροπίας σύνδεσης, ότι ανασυνδυασμοί ενδέχεται να έχουν συμβεί πρόσφατα και σε ανθρώπινους ξενιστές.

Επιπλέον, με την χρήση μιας μεθοδολογίας που ονομάζεται Προσεγγιστική Μπεϋζιανή Υπολογιστική, εκτιμήθηκαν οι παράμετροι ενός δημογραφικού σεναρίου κατά το οποίο λαμβάνει χώρα υποθετική εκθετική αύξηση των πληθυσμών SARS-CoV-2 που έχουν μολύνει ευρωπαϊκές, ασιατικές και βόρειες αμερικανικές ομάδες, και αποδείχθηκε ότι μια ταχεία εκθετική αύξηση του μεγέθους του πληθυσμού SARS-CoV-2 μπορεί να δικαιολογήσει τον παρατηρούμενο πολυμορφισμό  στα γονιδιώματά του.

Η τρέχουσα πανδημία του Coronavirus 2019 (COVID-19) προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2, και εξακολουθεί να εξαπλώνεται ραγδαία σε όλον τον κόσμο. Πρόσφατη μελέτη ερευνητών των Ινστιτούτων Πληροφορικής και Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, που δημοσιεύεται στο bioRxiv με τίτλο «Population genomics insights into the recent evolution of SARS-CoV-2”, δίνει νέα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του ιού.

 

Η μελέτη αυτή, πέρα από τα καινούρια ευρήματα που παρουσιάζει, μπορεί να συνεισφέρει και στην ορθότερη κατανόηση των συσχετίσεων των ιικών γονιδιωμάτων με τη σοβαρότητα της νόσου και την αλληλεπίδραση με το γονιδίωμα του ανθρώπου.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.21.054122v1

 

Πηγή: https://www.forth.gr/